Byggbodar

Ett av de bästa visitkorten för en byggarbetsplats är eleganta och trivsamma byggplatslokaler med egen karaktär. Rentas byggbodar är alltid enhetliga och vi har även enhetliga möbler för lokalerna.

Moderna byggbodar

Rentas byggbodar är alltid enhetliga.Våra byggbodar är ljusa, rymliga och planerade för byggplatsförhållanden.Vi tillverkar bodarna på vår egen fabrik och därför kan vi alltid garantera jämn kvalitet på alla lösningar för lokaler.Vi har modern teknik och ett modernt visuellt utseende i våra byggbodar.

Planerad för byggarbetsplatsen

Vi har utvecklat byggbodarna och möblerna tillsammans med våra kunder.Fungerande och eleganta byggbodar ger ett professionellt intryck av byggarbetsplatsen åt såväl samarbetspartner som den egna personalen.

För mångsidig användning

Våra byggbodar kan även användas som kontor, på mässor och vid evenemang samt för specialbehov.Fråga mer av våra experter om hur du kan utnyttja moderna lokaler i din egen verksamhet!

<h3>Kontorsbodar:</h3><!-- [et_pb_line_break_holder] --><iframe width="100%" height="400" src="https://my.matterport.com/show/?m=YM3VYCiJBCH" allowfullscreen allow="vr"></iframe><!-- [et_pb_line_break_holder] --><br><br><!-- [et_pb_line_break_holder] --><h3>Personalbodar:</h3><!-- [et_pb_line_break_holder] --><iframe width="100%" height="400" src="https://my.matterport.com/show/?m=Y9VWyHyAaXJ" allowfullscreen allow="vr"></iframe><!-- [et_pb_line_break_holder] --><br><br><!-- [et_pb_line_break_holder] --><h3>10H - byggbod:</h3><!-- [et_pb_line_break_holder] --><iframe width="100%" height="400" src="https://my.matterport.com/show/?m=XeMUjyAku5F" allowfullscreen allow="vr"></iframe>