Byggbodar

Faciliteterna är inte bara lämpliga för byggarbetsplatser utan även för utställningar och andra evenemang.