Fallskyddsutbildning i Halmstad

Fallskyddsutbildning i Halmstad

Letar du efter fallskyddsutbildning i Halmstad? Då har du hittat rätt. Renta erbjuder just det.

Allt arbete som innefattar en risk för fall kräver en fallskyddsutbildning. Fallskyddsutbildningen i Halmstad är för dig som arbetar på hög höjd, så som på tak eller något liknande. Fallskyddsutbildningen vänder sig också till dig som arbetsledare eller chef, det vill säga dig som har ett mer övergripande arbetsmiljöansvar för medarbetare som arbetar ovanför marken.

Fallskyddsutbildningen i Halmstad uppfyller kraven i bland annat AFS 2006:4, AFS 2006:6 och AFS 2001:1. Förutom kunskap och utbildning har arbetsgivare vid bygg- och anläggningsarbete ansvar att se till att det finns fallskydd för personer som arbetar på två meter eller högre och där risk för fall finns.

Du som arbetsgivare är också skyldig att utarbeta ett komplett fallskyddsprogram. Det innebär att fallriskerna på arbetsplatsen ska identifieras, att skyddsutrustning som hanterar riskerna ska finnas, och att personalen ska utbildas i hur fallskyddsutrustningen används.

Om fallskyddsutbildningen i Halmstad

Kortfattat:

 • För dig med ett höghöjdsarbete, på tak eller andra höga höjder men också för arbetsledare och chefer som har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön.
 • Ett personligt utbildningsbevis efter avslutad kurs
 • Följer Arbetsmiljölagen AFS 2006:4, AFS 2006:6 och AFS 2001:1

Förkunskaper: Du är minst 18 år, du kan läsa och förstå svenska

Omfattning: Ett kurstillfälle på 4 h, lunch och fika ingår

Pris: 2 500 SEK, exkl. moms

Kursinnehåll för fallskyddsutbildning i Halmstad

Under utbildningens kurstillfälle på fyra timmar går vi igenom följande delar:

 

 • Varför behövs fallskydd
 • Fallskyddsutrustning och hur den används
 • Om olyckan ändå händer
 • Din riskbedömning före höjdarbete
 • Teoretiskt slutprov.

Mål efter avslutad kurs

Som tidigare nämnt krävs det en fallskyddsutbildning inom allt arbete som innebär risk för fall. Utbildningen syftar till att ge dig som deltagare grundläggande kunskap både teoretiskt och praktiskt så att höghöjdsarbete kan utövas på ett säkert sätt. Utbildningen syftar också till att uppfylla de kraven som finns i Arbetsmiljölagen (AFS 2006:6 användning av lyftanordningar och lyftredskap).

Riktlinjerna syftar till att höja kompetens hos medarbetare med målen att:

 

 • Öka säkerheten
 • Minska personskadorna
 • Förbättra effektiviteten
 • Sänka kostnaderna.

Detta säger lagstiftningen

Arbetsgivaren är skyldig, enligt Arbetsmiljölagen 2 kap, 4 §, 7 §, att informera sina arbetstagare om de riskerna som finns på arbetsplatsen. Vidare ansvarar arbetsgivaren för att arbetstagarna har den utbildning och utrustning som behövs för att genomföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt. Vidare anger Arbetsmiljölagen 2 kap 4 § att betryggande skyddsåtgärder ska vidtas för att förhindra skada genom exempelvis fall eller ras. Denna bestämmelse är specificerad genom reglerna i föreskrifterna AFS 1981:14. Genom utbildningen Fallskydd får du som medarbete, arbetsledare eller chef kunskap kring vikten av fallskydd, risker samt hur arbetet genomförs på ett säkert sätt.

Vilkor

Anmälan är bindande och fakturering av kursavgiften sker inom två veckor från anmälan. Eventuell avbokning sker senast sju arbetsdagar innan kursstart, då sker ingen kreditering av avgiften.

Vid för få anmälda deltagare eller vid annan giltig anledning, exempelvis att kursledaren blir sjuk, återkommer vi om ett alternativt utbildningstillfälle. Hittar ni inget passande datum och är en grupp på omkring tio personer tittar vi gärna på ett alternativt tillfälle för er.

Kontakt och anmälan för fallskyddsutbildning i Halmstad

Renta arbetar också med maskinuthyrning i Halmstad, vid frågor om utbildningens innehåll, utbildningstillfällen eller andra frågor är du välkommen att kontakta vår depå i Halmstad.

Mail: halmstad@renta.se
Tel: 035 710 33 00