Ekonomisk hållbarhet

Rentas mål är att hjälpa dig att spara både pengar och miljön, utan att kompromissa med kvaliteten och tillgängligheten på utrustningen. De pengar du sparar kan du investera till exempel i personalens välbefinnande.

Att hyra effektiviserar användningen av utrustning och kapital, ibland kan det löna sig att äga en maskin.

Oftast är det mycket mer effektivt att hyra, både sett till miljön och företagets ekonomi. Kärnfrågan – även här – är den verkliga användningen av maskiner. Därför bör användningsgraden och kostnadshantering vara så öppen och enkel som möjligt.

Att hyra möjliggör en effektiv användning och smidig arbetsutförande av specialutrustning som behövs mer sporadiskt. Kvalitativ, hållbar och modern utrustning som är bättre för miljön är mer värdefull.

Vi kan tack vare hög användningsgrad investera i exempelvis dyrare hel-elteleskoptruckar och erbjuda dem till användarna till ett rimligt pris.

Renta Easy är ett verktyg för optimering av utrustning. Applikationen ger en realtidsvy över användningsgraden och kostnaderna för utrustningen. Den gör uthyrningen, återlämningen och utbytet smidigt. 

Rentas mål är att hjälpa dig att spara både pengar och miljön, utan att kompromissa med kvaliteten och tillgängligheten på utrustningen. De pengar du sparar kan du investera till exempel i personalens välbefinnande. 

Vinnarna bär ansvaret

Ansvarighet är inte längre bara en trevlig tillägg, utan det blir en direkt livsnödvändighet för företag – även inom byggsektorn. Ledande företag inom sin bransch visar vägen för andra. De som vill lyckas på lång sikt söker lösningar från sin verksamhet och sina partners som hjälper dem att agera mer hållbart och ansvarsfullt. 

Ansvarighet syftar till att säkra planetens och människornas framtid, men genom att ta ansvar på allvar kan ett företag också säkra sin egen framtid på marknaden. 

Vi på Renta tror att ansvarighet ökar desto snabbare ju mer och tydligare det pratas om det och ju mer sömlöst det är att göra ansvarsfulla val.

Resurseffektivitet är allas fördel

Tillverkning av maskiner kräver naturresurser. Ägande och underhåll kräver kapital och arbetskraft. Alla dessa är begränsade resurser som det lönar sig att undvika att slösa bort – både ekonomiskt och miljömässigt. 

Det är till fördel för oss alla att det tillverkas en adekvat mängd hållbara, miljövänliga och effektiva maskiner på marknaden, som är lättillgängliga där de behövs. 

Det är till fördel för oss alla att maskiner inte står och samlar kostnader i onödan, orsakar farliga situationer eller lämnas som skrot någonstans i ett förrådshörn. 

Behovet av olika typer av byggutrustning och dess användningsgrad varierar oftast kraftigt inom ett projekt. I denna situation är resurserna som investerats i egna maskiner inte effektivt utnyttjade. Samma sak kan sägas om en hyrd maskin som står på en arbetsplats i tre månader, under vilken den aktivt används bara sju dagar. 

Att sträva efter minskade utsläpp och resurseffektivitet gynnar både företagets rykte och ger kostnadsfördelar.