Future Fleet

Renta Future Fleet består av maskiner och utrustning som representerar framtidens teknologier.

Vad handlar det om?

Rentas Future Fleet består av maskiner och utrustning som representerar framtidens teknologier. För att få Future Fleet-märket måste utrustningen erbjuda tydligt bättre miljöeffektivitet, arbetssäkerhet eller utsläppsfrihet än de alternativ som representerar den nuvarande marknadens mainstream.

Till vilken nytta?

Future Fleet-symbolen hjälper pionjärer att hitta de mest avancerade maskinerna och utrustningen i Rentas utbud. Future Fleet-symbolen hjälper oss att kommunicera i vilken riktning världen för byggmaskiner och -utrustning utvecklas.

Nya teknologier lanseras successivt på marknaden, vilket innebär att det finns en begränsad mängd maskiner som finns tillgängliga för uthyrning. Det är viktigt för oss att få praktisk erfarenhet av maskiner som representerar framtidens mainstream. Samtidigt kan vi också öppna upp möjligheter för användarna. Uthyrning ger en utmärkt möjlighet att få erfarenhet av framtidens maskiner.

Exempel:

Exempel på maskiner som förtjänar Future Fleet-omnämnandet inkluderar helt elektriska skyliftar och hjullastare, vars utsläppsfrihet och låga ljudnivå gör dem mycket attraktiva för inomhusbruk och andra platser där dessa egenskaper är viktiga. Ett annat exempel är automatiska tryckutjämnare som används i samband med vakuumaggregat, vilket avsevärt kan minska värmeförlusten på arbetsplatsen och förhindra dammgenomsläpp orsakade av tryckskillnader.

Future Fleet

Med Future Fleet-symbolen känner du igen framtidens maskiner. Sök efter den gröna Future Fleet-symbolen i Rentas sortiment för att underlätta upptäckten av miljövänligare maskiner och utrustning. Maskinerna som har fått symbolen representerar den mest avancerade teknologin inom branschen och förbättrar arbetsmiljön.