Mångfald och likabehandling

Renta ska vara en attraktiv arbetsplats för alla. Att ha en organisation och attityd som präglas av jämställdhet och mångfald är för oss en ren självklarhet. Vårt övergripande mål är att skapa att attrahera, välkomna, behålla och utveckla bra medarbetare. Vi utesluter ingen i vår strävan mot en arbetsplats där alla behandlas med respekt och värdighet

Vi var vid utgången av 2022 endast 11,5 % kvinnor i organisationen, vilket trots att det är en ökning från 2021 års siffror är alldeles för lågt. All forskning visar på att en jämn könsfördelning på arbetsplatsen bidrar till utveckling och framgång, därför strävar vi hela tiden till att jämna ut fördelningen genom olika initiativ som bland annat Sila snacket, riktade kampanjer mot kvinnliga sökanden samt ökat uppmärksammande om den ojämna fördelningen.  

I arbetet mot en differentierad arbetsplats jobbar vi också för att främja en arbetsplats som välkomnar alla människor oavsett bakgrund, sexuell läggning eller hudfärg. Vi är medvetna om våra brister i detta arbete och om att vi alltid kan bli bättre, därav har vi ett kontinuerligt arbete som genomsyrar hela organisationen.