Renta Future

Från det engagemang som har definierat Rentas verksamhet sedan dag ett, att vara proffs som är värda ditt förtroende med det kommer ett ansvar för människor, miljön och samhället i stort.

Se vårt utbud på Renta Easy

Proffs som är värda din framtid

Från första dagen har löftet som har definierat Rentas verksamhet, att erbjuda yrkesmän värda ditt förtroende, innefattat ett ansvar för människor, miljön och samhället i stort. Det här handlar inte om tomma ord. Våra tjänster är en del av vardagen för tiotusentals kunder. Tillsammans har vi en enorm påverkan.

Därför vill vi främja ansvarsfull och framtidssäker utveckling på tre sätt:
1) genom att göra saker bättre själva,
2) genom att hjälpa våra partners att göra bättre val, och även
3) genom att positivt påverka lokala samhällen och samhället i stort.

När det kommer till Rentas mål, åtgärder och lösningar för hållbar utveckling använder vi en gemensam symbol – Renta Future.

Hållbar utveckling förenar miljön, människorna och ekonomin

Hållbar utveckling innebär en samhällelig förändring både på global och lokal nivå, med målet att säkerställa goda levnadsmöjligheter för nuvarande och kommande generationer.I hållbar utveckling beaktas ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet på ett rättvist sätt.

Dessa tre perspektiv är inte isolerade, utan ekonomin är en del av samhället, och samhället fungerar som en del av biosfären. Det är viktigt att komma ihåg att vi i slutändan är helt beroende av naturens förmåga att förnya sig själv. Både jordens och företagens resurser är begränsade. Vi måste hitta sätt att agera mer förnuftigt och effektivt, och minska slöseriet. Ekonomiskt hållbar verksamhet grundar sig på harmoni med naturen.

I den framtida konkurrensen är det ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara företag som vinner:
Ett företag som försummar miljöaspekten kan kanske klara sig på kort sikt, men på lång sikt kommer det att hamna efter mer ansvarsfulla konkurrenter.
Ett företag som opererar med tomma kassor kan inte ta hänsyn till miljön eller ens ta hand om sina egna anställda.
Ett företag eller någon annan gemenskap lyckas inte om det inte tar hänsyn till människors välbefinnande, rättvisa och delaktighet.

Lär känna Renta Futures flotta – ansvarsfulla val för dig

Här på Renta Easy hittar du vårt utbud