Responsibility

Det löfte som har definierat Rentas verksamhet sedan dag ett, att erbjuda yrkesmän värda ditt förtroende, innebär ett ansvar för människor, miljön och samhället i stort. När det gäller Rentas mål, åtgärder och lösningar för hållbar utveckling använder vi en gemensam symbol – Renta Future.

Proffs som är värda ditt förtroende

Att hålla löftet är mycket viktigt för oss. Det syns i företagets värderingar, riktlinjer, kultur samt i val och vardagliga handlingar.  Ansvarighet är kopplad till hållbar utveckling. 

För oss innebär ansvarighet val som är rätt på lång sikt, både moralmässigt och för företagsverksamheten. Val som tar hänsyn till miljön, samhället och ekonomisk hållbarhet.

Därför vill vi främja ansvarig och hållbar utveckling för framtiden på tre sätt:
1) genom att göra saker bättre själva,
2) genom att hjälpa våra partners att göra bättre val, samt
3) genom att ha en positiv inverkan på lokala samhällen och samhället i stort.
 

Renta Future

Rentas verksamhet, det vill säga den moderna maskinuthyrningen, har som kärnuppdrag att främja en effektiv cirkulär ekonomi. Genom detta kan vi dela värdefulla resurser och därigenom utföra samma arbete både ekonomiskt och miljömässigt mer effektivt.

Öppenhet, förtroende och ömsesidig respekt utgör grunden för Rentas framgångsrika kultur. Vi strävar efter att ta hand om arbetsmiljön, välbefinnandet på jobbet, möjligheter att påverka och utveckla färdigheter, samt likabehandling. Vi tror att välbefinnande också avspeglar sig på våra kunder och partners.

Det är en ära för oss att ord och handlingar stämmer överens. Därför lyssnar vi aktivt på både vår egen personal och våra kunder. Vi främjar arbetsmiljön genom utrustning, tjänster och säkerhetsinformation. Vi deltar aktivt i branschorganisationer. Förutom att stödja elitidrott stöder vi brett även lokala idrottsaktiviteter och ungdomsverksamhet.

Vi strävar också efter att vara yrkesmän värda din framtid. När det gäller Rentas hållbarhetsmål, åtgärder och lösningar använder vi en gemensam symbol – Renta Future.