Social hållbarhet

Vi jobbar med maskiner, men framför allt jobbar vi med människor

Vi vill inte att någon ska fara illa av det vi gör, varken anställda eller samhället där vi verkar. Vi vill att människor ska kunna lita på oss, för vi bryr oss!

Hos oss ska alla känna sig välmående, stolta och trygga. För att uppnå det genomför vi olika aktiviteter, dessa är en förutsättning för vår framgång

På en arbetsmarknad med hård konkurrens måste Renta vara unika, och det ska vara tydligt vad vi står för. Ett ben i vår överlevnad är att vara tillräckligt attraktiva för att rekrytera de bästa medarbetarna med rätt kompetens.