Tips från maskinuthyraren för ansvarsfulla val

Från första dagen har vårt löfte som har definierat Rentas verksamhet varit “Professionella som du kan lita på”, vilket innefattar ansvaret för människor, miljön och samhället i stort.

 

Här nedan följer Rentas 20 bästa tips för ansvarsfulla val.

1. Ha koll på effektiva åtgärder

Förändring börjar med förståelse. Därför kommunicerar vi öppet om maskinernas miljöpåverkan, såsom koldioxidavtryck, och delar information om effektiva åtgärder med våra medarbetare och kunder. Den största enskilda frågan för maskinparken är maskinernas faktiska användningsgrad.

2. Hyr istället för att köpa

En hyrd maskins koldioxidavtryck under hela dess livscykel är cirka 30-50% mindre, beroende på användning.

3. Välj en passande maskin

Om en mindre maskin räcker, välj en sådan. Dess hyreskostnad och miljöpåverkan är mindre.

4. Välj en energieffektiv maskin med så lågt utsläpp som möjligt

Rentas sortiment av helt eldrivna och hybridmaskiner utökas ständigt. Fördelarna inkluderar även tyst gång och avgasfrihet.

5. Byt till en mer passande maskin när behovet förändras

Att hyra ger flexibilitet jämfört med ägande. Maskiner kan hyras, bytas ut och returneras enligt behov.

6. Följ maskinparkens användningsgrad och kostnader med Renta Easy

Motsägande ord till trots, information ökar inte smärtan utan möjliggör effektiv maskinhantering. Miljön och budgeten tackar.

7. Automatisera maskininventeringen

Med Renta Easy kan du få en maskinlista via e-post per arbetsplats, till exempel varje måndag kl. 7.00. På så sätt blir maskinstatuskontrollen en rutin.

8. Returnera maskinen direkt när du inte behöver den

Du sparar på hyreskostnader och maskinens användningsgrad förblir hög. I det stora hela behövs färre maskiner på marknaden.

9. Använd kvalitativt, välvårdat maskineri

Om en mindre maskin är tillräcklig, välj en sådan. Dess hyrespris och miljöpåverkan är lägre.

10. Optimera underhållet

Om en maskin går sönder, är det alltid vid “det sämsta tillfället”. Vårt underhållsteam håller maskinerna i toppskick. Vi använder data och artificiell intelligens från stora maskiner för att identifiera situationer där kommande underhåll kan orsaka avbrott.

11. Håll batterierna laddade

Tomma batterier är en av de vanligaste orsakerna till onödig stillestånd på arbetsplatser. Med Rentas maskiners telematik laddas maskiner som stått stilla länge i tid.

12. Kompensera ofrånkomliga utsläpp

Utsläppsersättning innebär att kompensera klimatskada genom att binda en mängd motsvarande utsläpp – oftast genom en tjänsteleverantör. Minska utsläppen är alltid den främsta lösningen, men Renta kompenserar till exempel produktionsbilar och avfallshanteringens utsläpp.

13. Återvinn nytt material

Rätt sortering av byggavfall är en sak. När det gäller maskiner kan Renta reparera, uppgradera och använda trasiga maskiner som reservdelar – vilket förlänger livslängden och minskar mängden avfall. Som hyresgäst behöver du inte oroa dig för maskiner som är överflödiga eller oanvändbara i slutet av sin livscykel.

14. Optimera logistiken

Transporter utgör en betydande del av maskinernas koldioxidavtryck. Du kan beställa transport av maskiner till och från arbetsplatsen genom att trycka på en knapp i Renta Easy, vilket gör att vi kan använda effektiva, koordinerade transporter. På så sätt sparar du också din egen tid och ansträngning.

15. Välj en miljövänlig uppvärmningsmetod för arbetsplatsen

Lämplig uppvärmning på arbetsplatsen beror naturligtvis på projektet. Beroende på platsen kan elektricitet, gas, fjärrvärme, brännolja, geotermisk energi eller någon kombination av dessa användas. Du kan få arbetsplatsuppvärmning från Renta som en helhetslösning, där man börjar med att kartlägga de mest förnuftiga energiformerna.

16. Välj en miljövänlig elleverantör för arbetsplatsen

Elen som används på arbetsplatsen och energin till exempel för laddbara arbetsmaskiner kan produceras på olika sätt. Detta påverkar maskinernas koldioxidutsläpp.

17. Se över arbetsplatssäkerheten

Rentas utrustning är modern, säker och inspekterad. Du kan hyra säkerhetsutrustning du behöver från oss. Du kan också få högkvalitativ service från Renta gällande förhållandeshantering, elektrifiering, belysning samt installation och underhåll av dessa.

18. Skaffa dammkontroll

Dammkontroll är mycket viktigt med tanke på hälsa, arbetsmiljö, byggkvalitet, kostnader samt beställarens och lagstiftningens krav. Det finns dock fortfarande förbättringsområden på alltför många byggarbetsplatser. Se Rentas anvisningar och hyr dammkontrollutrustning från oss.

19. Håll arbetsplatsen ren och organiserad

En ren och välorganiserad arbetsplats påverkar på många sätt: image, säkerhet, trivsel och effektivitet. Återlämna överflödig utrustning omedelbart och hyr arbetsplats- och lagerlokaler från oss.

20. Frigör medarbetare tid och resurser

Rentas verksamhet har växt kraftigt eftersom uthyrning och olika typer av stödtjänster på arbetsplatsen hjälper våra kunder att fokusera på sina kärnuppgifter. På så sätt används både pengar och mänskliga resurser effektivt och förnuftigt, och projekten framskrider smidigt.

Vad är Ansvar för Renta?

Från första dagen har vårt löfte som har format Rentas verksamhet varit “Proffs värda ditt förtroende”, och det innebär ett ansvar för människor, miljön och samhället i stort. 

I vår filosofi kommer människor först. Vår arbetsmetod bygger på förtroende och respekt. Våra lokala kontor har en stark befogenhet att fatta beslut till förmån för kunden. Samtidigt strävar vi efter att erbjuda bästa möjliga förutsättningar för varje Rentamedarbetare att trivas och lyckas i sitt arbete. Arbetsmiljö och jämlikhet är av yttersta vikt för oss. Vi vill ta hand om våra medarbetares välmående på alla sätt och trygga deras ställning även i problematiska situationer. 

Utan engagerad och välmående personal skulle vi inte kunna uppnå några av våra andra mål. Människorna är grunden till allt. 

Uthyrning av maskiner och utrustning ligger i själva kärnan av delnings- och cirkulär ekonomi. Ett centralt mål för oss är att främja effektiviteten i användningen av maskiner och utrustning genom att använda den senaste tekniken. Vi vill hjälpa kunderna att optimera användningen av utrustning och uppnå sina hållbarhetsmål. 

Vi tror att miljöansvar, effektivitet och användarvänlighet kan kombineras. Digitaliseringen hjälper oss att nå detta mål. Vi förstår att informationsdelning också spelar en viktig roll. Vi vill informera våra kunder om lösningar som främjar ansvarsfullhet.