Rentas leveranser

Som leverantör till byggbranschen behöver vi vara flexibla då det ständigt är snabba puckar.
Vi (Renta) jobbar efter en modell som bygger på flexibilitet och säkra leveranser
– Vi kallar det sund Rentaförnuft!

Behöver du hyra en maskin eller flera? För oss spelar det ingen roll, för vi löser leveransen. Detta gör vi genom att vi är lokala, vi har egna chaufförer, hög tillgänglighet, servicepersonal på samtliga depåer och kvalitet på maskinerna, men framförallt – för att vi bryr oss!

LOKALA

Besluten tas på depån, raka snabba besked och lösningar.

– Precis som det ska vara!

TRANSPORTER

Egna chaufförer på samtliga depåer.

– Effektiva transporter!

TILLGÄNGLIGHET

Mycket maskiner på hyllan, brett sortiment & geografiskt rätt placerade

– Fler kunder kan nå oss!

SERVICE

Hög bemanning med rätt inställning och rätt utbildning

– Rätt personal på samtliga depåer!

KVALITET

Kvalitetsval på maskiner med en hög re-investeringstakt

– Komplett sortiment på samtliga depåer!

RÄTT MASKIN
I RÄTT TID
PÅ RÄTT PLATS