Trafikbuffert (tvĺ bufferttravar) med matta

Produktnr -220
Typ
Tank
Behov
Volym
Kapacitet 80 Km/h
Vikt 640 kg
Max last (kg)
Utrustning
Längd
Bredd
Höjd
Tipphöjd
Hyra/dag Offert
Max plattformshöjd (m)
Plattformstorlek (m)
Räckvidd (m)
Uppställningsyta
Däcktyp
Grävdjup
Lyftdjup
Arbetshöjd
Upp och över
Styrning
Markfrigång
Valsbredd
Statisk linjelast