Trafikljus

Produktnr 1414
Typ N/A
Tank N/A
Behov Batteri
Volym N/A
Kapacitet Drifttid ca 160 tim
Vikt 80 kg
Max last (kg) N/A
Utrustning N/A
Längd
Bredd 80 cm
Höjd 305 cm
Tipphöjd
Hyra/dag Offert
Max plattformshöjd (m) N/A
Plattformstorlek (m) N/A
Räckvidd (m) N/A
Uppställningsyta N/A
Däcktyp N/A
Grävdjup N/A
Lyftdjup
Arbetshöjd
Upp och över
Styrning
Markfrigång
Valsbredd
Statisk linjelast