Produkter inom TA

Varningslykta

Transportstyrelsen slår fast att lyktor som avger orangegult ljus och som är särskilt anordnade som varningsanordningar (varningslyktor) får användas på fordon:

1. i väghållningsarbete eller liknande arbete,
2. vid bärgning och transport av bärgat fordon,
3. i samband med fordonskontroll eller motsvarande,
4. vid olycksplats eller motsvarande,
5. när fordonsbredden inklusive utrustning eller redskap överstiger 300 centimeter,
6. när varningslykta föreskrivs som särskilt villkor för färd på väg, eller
7. i andra med 1–6 jämförliga fall.

2 § Varningslyktor får även användas på en vägtransportledares fordon i samband med eskort av lång, bred eller tung transport enligt lagen (2004:1167) om vägtransportledare. 3 § Varningslykta får användas endast om det behövs för att varna för att fordonet på grund av verksamheten eller förhållandena måste ställas upp eller föras så att det kan utgöra hinder eller fara för övrig trafik. 4 § Bestämmelser om beskaffenhet av varningslykta finns i föreskrifter som meddelats av Transportstyrelsen med stöd av 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211).

Med din och allas säkerhet i fokus

Med din och allas säkerhet i fokus

Vi fokuserar främst på att skapa säkra arbetsplatser för både dig som arbetar på projektet. Samt för dem som passerar projektet.

Vi uppdaterar ständigt vår produktflotta för trafikanordningar

Vi uppdaterar ständigt vår produktflotta för trafikanordningar

Vi gör en storsatsning på trafikanordning och uppdaterar löpande vårt utbud. Hänger inte webben med så gör våra experter. Dina behov styr också våra inköp av nya produkter.

Trafikanordningsplan (TA-plan)

Trafikanordningsplan (TA-plan)

Vi tar snabbt fram en trafikanordningsplan (TA-plan) och söker alla tillstånd ni behöver. Vi ser till att allt blir godkänt och ställer ut din trafikanordning innan ert projekt startar.

Läs mer om TA-plan

Trafikanordningsetablering

Trafikanordningsetablering

Din arbetsplatssäkerhet i trafikerade miljöer är vad vi bryr oss om. Därför ställer vi själva ut din trafikavstängning med utbildad personal. I de fall det inte är möjligt har vi samarbetspartners med rätt utbildning och likasinnad service som kommer ut och ställer ut er trafikavstängning.

Läs mer om etableringsfasen

Arbetsplatskontroll

Arbetsplatskontroll

Oavsett hur länge du behöver trafikanordningen åker vi löpande ut och ser till att trafikbufferten har laddat batteri, att avspärrningen ser rätt och riktig ut och att skyltarna leder trafiken rätt.

Läs mer om arbetsplatskontrollerna:

Ta direktkontakt med våra trafikanordningsexperter

Anna Jigholm

Anna Jigholm

Region Mälardalen (utgår från: Norrköping)

Johan Huhle

Johan Huhle

Region Skåne (utgår från: Landskrona)

Simon Herbestam

Simon Herbestam

Region Skaraborg (utgår från: Falköping)

Simon Andersson

Simon Andersson

Region Halland (utgår från: Varberg)

Simon Lindfors

Simon Lindfors

Region Göteborg (utgår från: Sisjön)

Vi hjälper dig med ditt trafikanordningsbehov