Vi vill genuint få veta kundens behov och utifrån dessa bygga upp den bästa och mest fungerande lösningen för byggplatsen

Ett av de bästa visitkorten för en byggarbetsplats är eleganta och trivsamma byggplatslokaler med egen karaktär.Rentas byggbodar är alltid enhetliga.Vi har även enhetliga möbler för lokalerna.

Byggbodar

Kolla in den virtuella presentationen av byggbodar.Du kan ta del av kontorsbodar, personalbodar samt enskilda byggbodar.Du kan även se på bodarna med VR-glasögon!

Kontorsbodar:

Personalbodar:

10H – byggbod: