Arbete på väg 1.1-2.1

Arbete på väg 1.1-2.1

Arbete på väg-utbildningen vänder sig till arbetsgivare, chefer, arbetsledare, skyddsombud och annan personal som är inblandad i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Olika lagar och förordningar styr vägarbeten, både vad gäller säkerhet och krav på snabbt genomförande. Om kraven på säkert och snabbt genomförande inte kan kombineras, ska säkerheten alltid komma i första hand. Det gäller säkerheten för både personal på vägarbetsplatsen och trafikanterna på vägen.

Utbildningen

Trafikverkets skärpte i januari 2019 kompetenskraven på personal som arbetar på väg. de nya kontraktskraven TDOK 2018:0371 är en del i arbetet med att öka säkerheten på arbetsplatser i trafiken och minska olyckstalen.

Arbete på väg – Nivå 1:

Grundkompetens för all personal som ska utföra vägarbete eller liknande där Trafikverket är beställare. Denna nivå skall uppdateras efter 15 månader.

Arbete på väg – Nivå 2:

Kompetenskrav för förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon . Ger behörighet att utrusta oh utmärka sitt eget fordon. Personal med kompetens enligt nivå 2, får markplacera vägmärken och vara behjälplig vid utmärkningsarbete under ledning av personal med kompetens enligt nivå 3A. Vi kör nivå 1 och 2 som en kombinationsutbildning. Denna nivå måste uppdateras efter 5 år.

För dig som

Denna utbildning vänder sig till arbetsgivare, chefer, arbetsledare, skyddsombud och annan personal som är inblandad i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Intyg/Behörighet

Nivå 1 skall uppdateras efter 15 månader och nivå 2 samt 3 efter 5 år.

Krav på förkunskap

Enligt Trafikverkets upphandling som gjordes 2006-10-01 gäller fortfarande följande utbildningskrav när en arbetar på eller vid anslutning till dess vägar:

  • Säkerhet på väg (efter första arbetade timmen)
  • Miljö (efter 100 arbetade timmar)
  • Hjälp på väg (efter 100 arbetade timmar)
  • Utmärkningsansvarig (måste alltid finnas på plats vid aktivt arbete)
  • Vaktutbildning (vid arbete som trafikvakt/signalvakt)

Villkor

Anmälan är bindande och fakturering av kursavgiften sker inom två veckor från anmälan. Om du behöver avboka dig från utbildningstillfället behöver den avbokningen inkomma till oss sju arbetsdagar innan utbildningen.

Vid för få anmälda deltagare eller vid annan giltig anledning, exempelvis att kursledaren blir sjuk, återkommer vi med ett alternativt utbildningstillfälle. Hittar ni inget passande datum och är en grupp på omkring tio personer tittar vi gärna på ett alternativt tillfälle för just er.

DETALJER

  • 2 600 kr (Per person) exkl. moms
  • 8 timmars utbildning (Inkl. Lunch 1h)

KOMMANDE UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

ÖVRIGT

Saknas en ort eller ett datum som passar dig? Tveka då inte på att berätta det för oss genom att maila utbildning@renta.se

Vill ni ha en företagsspecifika utbildning där ni är med och planerar innehållet? Kontakta oss här: