Utbildning, HLR

Utbildning, HLR

Välkommen till Rentas livsviktiga kurs i Grundläggande Första Hjälpen och Hjärt-Lungräddning (HLR). Genom denna utbildning får du de essentiella kunskaperna och färdigheterna för att agera effektivt i akuta situationer där varje sekund räknas. Vi guidar dig genom praktiska och teoretiska moment, allt för att du ska känna dig trygg och beredd att rädda liv, i enlighet med Arbetsmiljöverkets rekommendationer.

Grundkurs i Första Hjälpen och HLR med Renta

Välkommen till vår grundläggande kurs i Första Hjälpen och Hjärt-Lungräddning (HLR), en utbildning som är utformad för att ge dig de livsviktiga färdigheterna att agera snabbt och effektivt i nödsituationer. Denna kurs är skräddarsydd för att möta Arbetsmiljöverkets krav enligt AFS 1999:7, med målet att utrusta deltagare med den kunskap och säkerhet som krävs för att kunna hantera en rad olika akuta situationer.

Vad innebär kursen?

Under kursens gång kommer du att lära dig:

  • Hur och när man ska larma om hjälp
  • Att agera korrekt under de första kritiska minuterna efter en olycka eller sjukdomsinsjuknande
  • Att undersöka medvetandenivå och kontrollera livstecken
  • Tekniker för att skapa en fri luftväg och lägga en person i stabilt sidoläge
  • Att hantera akuta sjukdomstillstånd såsom astma, allergiska reaktioner, diabetes, epilepsi, hjärtinfarkt och stroke
  • Att korrekt behandla blödningar, sår, klämskador, brännskador, cirkulationssvikt samt nack- och ryggskador från fallolyckor
  • Grundläggande förbandsteknik
  • Utföra HLR vid hjärtstopp och användning av hjärtstartare/defibrillator

Praktisk träning på docka säkerställer att alla deltagare får möjlighet att öva på de livräddande teknikerna, vilket förstärker lärandet och förbereder för verkliga situationer. Efter avslutad kurs erhåller varje deltagare ett intyg som bevis på sina nya kunskaper och färdigheter.

Varför ska du välja denna kurs?

Genom att delta i vår kurs får du inte bara värdefulla kunskaper som kan rädda liv; du blir också mer trygg och handlingsberedd i ditt arbete och vardag. Utbildningen leds av certifierade instruktörer enligt HLR-rådets riktlinjer, vilket garanterar högsta möjliga kvalitet och relevans.

Med Renta tar du ett viktigt steg mot en säkrare arbetsplats och samhälle. Varmt välkommen att utveckla dina kunskaper i första hjälpen och HLR med oss.

DETALJER

  • Kontakta oss för offert
  • Utbildningens längd: 3-4 timmar

KOMMANDE UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

ÖVRIGT

Saknas en ort eller ett datum som passar dig? Tveka då inte på att berätta det för oss genom att maila utbildning@renta.se

Vill ni ha en företagsspecifika utbildning där ni är med och planerar innehållet? Kontakta oss här: