Alla våra (Rentas) depåer är nu ISO-certifierade mot kvalitet och miljö

Hur stolt får man vara? Väldigt, om du frågar Rebecca Långström Kvalitet -och miljöansvarig på Renta Sverige. Äntligen är alla Rentas 41 depåer ISO-certifierade mot ISO 9001 och ISO 14001.

Vad innebär det då tänker du? Jo det innebär riktigt många bra saker, framförallt för våra kunder. Det är ett kvitto på att vi har ett effektivt system för styrning mot hög kvalitet och bra miljöprestanda, det innebär att vi får ett kvitto på att vi gör rätt.

Sommaren 2018 påbörjade Renta sin resa mot att ISO-certifiera alla sina depåer, för varför nöja sig med att bara certifiera moderbolaget. För oss är det viktigt att allt är implementerat på alla nivåer, på alla depåer. I början på 2020 var 15 depåer certifierade och nu, lagom till slutet på året, är alla 41 depåer klara.

För Renta har certifieringen ute på depåerna inneburit att organisationen utbildats i hur arbetet med ledningsystem och ständiga förbättringar ska bedrivas. Vilket har gjort att vi har kunnat säkerställa att kunderna alltid får bästa kvalitet oavsett vilken Renta-depå de väljer att hyra från. Och vi ser även till att vi påverkar vår miljö så lite som möjligt, både genom val och aktiviteter inom vår egen verksamhet men också genom att erbjuda kunderna de bästa miljövänliga alternativen.

Renta är stolta över att vi fått ett kvitto på att vi gör rätt, med det sagt så slutar inte våra åtagande där. Renta kommer fortsätta göra satsningar inom ständiga förbättringar och inom miljöområdet, vi vill alltid bli bättre!

 

Vill du komma i kontakt med oss?

Rebecca Långström, Miljö- och kvalitetsansvarig
073 861 91 12
rebecca.langstrom@renta.se