Bodar och vagnar

Vårt sortiment inom tillfälliga personalutrymmen

Hyr bodar och vagnar

På en byggarbetsplats behövs alltid olika former av tillfälliga personalutrymmen. Det kan vara allt från kontor och mötesrum till utrymmen för raster och hygien. I vårt uthyrningssortiment finns olika typer av bodar, moduler och vagnar som täcker en byggarbetsplats alla lokalbehov.

På byggarbetsplatser är det i regel mycket personal på plats och många som behöver samsas om de gemensamma utrymmena såsom matsalar, kontor och mötesrum eller omklädningsrum med dusch och WC. Många gånger finns det inga lokaler att nyttja i närheten och då fyller tillfälliga bodar, moduler och vagnar den funktionen.

 

Bodar och vagnar för alla ändamål

Bodarna och vagnarna som Renta hyr ut kan anpassas efter varje tillfälle och faktorer så som byggarbetsplatsens storlek och projektets längd. I vissa projekt krävs det utrymmen för administration och möten medans det i andra fall behövs personalutrymmen för raster, omklädnad och hygien. Samtliga bodar levereras med olika tillval för en komplett inredning oavsett användningsområde.

 

Transport till och från byggarbetsplatsen

Logistiken är en stor del av varje byggprojekt och just transporterna är tidskrävande. Effektivisera din arbetsdag genom att låta oss på Renta ta hand om transporten till och från byggarbetsplatsen. Våra depåer Sverige över planerar dagligen flertalet leveranser för att säkerhetsställa att just det du behöver kommer till rätt plats, i rätt tid.

 

Fråga oss om uthyrning av bodar och vagnar

Vid frågor om våra olika lösningar och produkter är du välkommen att kontakta oss.

HITTA DIN NÄRMASTE DEPÅ

Från Västkusten till norra Europa

Vad som för över 40 år sedan började med en depå på Västkusten, är idag ett rikstäckande företag med lokala depåer från Malmö till Mälardalen. När du behöver hyra verktyg och maskiner vet vi att det ofta är med kort varsel – därför har Renta medvetet valt att ha stora lager med ett brett utbud. På så sätt kan vi hålla uthyrningsprocessen både enkel och säker för dig som kund.

 

Att hyra istället för att köpa

Att hyra istället för att köpa har många fördelar. Du slipper stora investeringar för verktyg, maskiner eller bodar du bara använder ibland. En av de största fördelarna är att du då alltid har tillgång till det senaste och mest moderna. Om tillgången dessutom är både enkel och flexibel blir det bättre resultat och mer effektiva arbetsflöden för dig.

 

Undvik avbrott i arbetet och förseningar i tidsplanen

När ett behov uppstår behöver det ofta lösas snabbt. Oavsett om du behöver hyra en borrmaskin för en eftermiddag eller en lift för ett halvår, ska det vara ett enkelt uträttat ärende. Eftersom Rentas depåer arbetar både lokalt och i tätt samarbete hittar vi lösningar för varje behov. Finns inte borrmaskinen på Ringön så finns den i Sisjön – då ser vi till att den kommer till dig.

 

Vi finns för att du ska vara framgångsrik

Renta utvecklas i takt med våra kunders behov och önskemål. Den utrustning du behöver hyra, ska alltid finns på rätt plats vid rätt tillfälle. Varje depå drivs som sin egen och ansvar, beslut och initiativ utgår från de behov som finns lokalt. Vi belastar inte våra kollegor och kunders dagar med onödig rapportering, byråkrati eller annat som inte är direkt nödvändigt. Istället är det korta beslutsvägar och ett stort engagemang som möter dig på din depå. Du berättar om ditt behov – vi föreslår den bästa lösningen. Det behöver inte vara krångligare än så.