Tjänster

EFFEKTIVISERA DIN ARBETSPLATS
– LÖSNINGEN HYR DU AV OSS!

 

Råd att hyra …

Du vill naturligtvis disponera de mest effektiva maskiner och utrustningar du kan, för varje jobb. Lika självklart är att maskinerna måste vara arbetsfärdiga från första stund. Ett effektivt sätt att lösa problemet är att hyra. Inte enbart en maskin, utan ett helt koncept.

Beskriv dina behov för oss, så ger vi rekommendationer och förslag till lösningar. Vår personal utbildas ständigt i våra maskiners förmåga och användning.

 

Ekonomi

Du hyr in de unika resurser du behöver i rätt tid, i rätt mängd; – endast under den tid du verkligen behöver dem. Kalkylen förenklas, du vet kostnaden från början. Hyresalternativet är nästan alltid billigare än ägande, per nyttjandetimma.

 

Teknik och funktion

Alla våra enheter levereras till kund genomgångna och servade. Du finner en kvittens på varje maskin från ansvarig servicetekniker – som bekräftar konditionen.

Skulle ett haveri trots allt inträffa, reagerar vi absolut omgående med reparations- eller utbytesåtgärder. Vi vårdar din arbetstid. Som en medveten strategi försöker vi alltid ha det senaste och bästa i maskiner och utrustningar. I tillräcklig mängd för att möta flera behov samtidigt.

 

Bodar

Värme

Transport

Ställning

Fallskydd

Hissar

Byggel