BAS U / BAS P (E-learning)

BAS U / BAS P (E-learning)

Utbildningen vänder sig till alla med tidigare erfarenhet från bygg- och anläggningsarbete i arbetsledande ställning, som ska verka som BAS-U/BAS-P på ett byggprojekt. Denna utbildning är även värdefull för andra i arbetsledande positioner, som sitter på ett övergripande ansvar för byggarbetsmiljön.

Hur funkar det?

Efter genomförd beställning får du direkt tillgång till utbildningen. Den görs på datorn, surfplattan eller mobilen. När du vill, var du vill. Ett kostnadsfritt webbinarium med en erfaren arbetsmiljöingenjör ingår i priset. Där finns möjlighet att ställa frågor och byta erfarenheter med andra i branschen.

Vem är kursen för?

Utbildningen vänder sig till alla med tidigare erfarenhet från bygg- och anläggningsarbete i arbetsledande ställning, som ska verka som Bas-U/Bas-P på ett byggprojekt. Denna utbildning är även värdefull för andra i arbetsledande positioner, som sitter på ett övergripande ansvar för byggarbetsmiljön.

Dokumentation – Utbildningsbevis

Efter godkända teoretiska prov utfärdas ett utbildningsbevis för byggarbetsmiljösamordnare.

Ur Kursinnehållet

 • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen
 • Olycks- och ohälsostatistik
 • Arbetsmiljöplaner
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Metoder för riskbedömningar
 • Ansvar och uppgifter för byggherren
 • Ansvar och uppgifter för Bas–P
 • Ansvar och uppgifter för Bas–U
 • Uppdragstagare enligt AML kap 3 §7c
 • AFS 1999:3 Bygg och anläggningsarbete
 • AFS 2023:3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna rådom projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter
 • Belastningsergonomi
 • Buller och vibrationer
 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Stegar och arbetsbockar

Boka Bas-U/Bas-P-kurs idag bland kommande kurser. Kontakta oss vid frågor och funderingar, eller vid behov av anpassad byggarbetsmiljöutbildning. Vi har erfarna lärare och erbjuder flexibla lösningar.

Vad säger lagstiftningen?

Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.

AFS 1999:03 ”Byggnads och anläggningsarbete”

AFS 2008:16 § 6 Personer som arbetar som byggarbetsmiljösamordnare ska ha utbildning.

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P ovh BAS-U

Utbildningen vänder sig till alla med tidigare erfarenhet från bygg- och anläggningsarbete i arbetsledande ställning, som ska verka som BAS-U/BAS-P på ett byggprojekt. Denna utbildning är även värdefull för andra i arbetsledande positioner, som sitter på ett övergripande ansvar för byggarbetsmiljön.

Villkor

Anmälan är bindande och fakturering av kursavgiften sker inom två veckor från anmälan. Om du behöver avboka dig från utbildningstillfället behöver den avbokningen inkomma till oss sju arbetsdagar innan utbildningen.

Vid för få anmälda deltagare eller vid annan giltig anledning, exempelvis att kursledaren blir sjuk, återkommer vi med ett alternativt utbildningstillfälle. Hittar ni inget passande datum och är en grupp på omkring tio personer tittar vi gärna på ett alternativt tillfälle för just er.

Kontakt

Vid frågor om utbildningens innehåll eller utbildningstillfällen är du välkommen att kontakta din närmsta depå eller ringa oss på 010 690 00 20.

DETALJER

 • 3 500 kr (Per person) exkl. moms
 • E-Learning (när du vill)

KOMMANDE UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

ÖVRIGT

Saknas en ort eller ett datum som passar dig? Tveka då inte på att berätta det för oss genom att maila utbildning@renta.se

Vill ni ha en företagsspecifika utbildning där ni är med och planerar innehållet? Kontakta oss här: