Byggnadsställningar

Arbete på hög höjd kräver säkerhetstänkande redan vid projekteringen av arbetsställningen. Vår personal är utbildad och auktoriserad för byggnation av ställning. 

Vi har utbildning till dig som vill bygga en enklare ställning själv. Se alla utbildningar här

 

Vi hjälper er med projektering, montage, demontering och löpande anpassningar under pågående projekt