Tillfällig trafikanordning (TA)

Trafikanordning och arbetsplatssäkerhet

Vid vägarbeten och andra projekt på och intill trafikerade vägar behövs olika typer av tillfälliga trafikanordningar (TA). Renta erbjuder helhetslösningar och uthyrning av alla typer av TA-material.

Varje arbetsplats och projekt ser olika ut och du som arbetar har olika behov. Våra tjänster och produkter inom TA kommer därför inte som färdiga lösningar utan anpassa från gång till gång. Vi hjälper till med TA-planen och bistår med allt tänkbart material såsom farthinder, avspärrningar, skyltar och trafiksignaler. Renta är gärna med redan från projektets början för att du ska få den mest effektiva och passande lösningen, vi hjälper dig med planering, transport, montage på plats och löpande anpassningar under projektets gång. Efter avslutat projekt hanterar vi även demonteringen.

 

Våra lösningar inom TA

  • TA-planer: En Trafikanordningsplan (TA-plan) krävs vid arbete hos Trafikverket och på de flesta kommunala gator. Renta hjälper dig att skapa och få TA-planer godkända.
  • TMA-bilar: Truck Mounted Attenuator (TMA-bilar) är mobila påkörningsskydd vid olika typer av tillfälliga vägarbete och olyckor, vanligtvis ett arbetsfordon eller lastbil.
  • Trafikbuffert: Trafikbuffert är tillfälliga avspärrningar eller skydd som ökar säkerheten vid vägarbete, för såväl arbetare och passerande trafikanter. Renta ger råd och hyr ut olika lösningar.
  • Barriär: Barriärer vid en arbetsplats skyddar såväl de som arbetar där som trafikanterna som passerar. Renta ger råd och hyr ut olika typer av lösningar.
  • Farthinder: Renta hyr ut olika typer av farthinder för att sänka hastigheterna exempelvis omkring ett vägarbete eller arbetsplats.
  • Avspärrningar: Avspärrningar såsom kravallstaket spärrar av ett område eller en väg på ett tydligt och effektivt sätt. Renta hyr ut olika typer av lösningar inom avspärrning.
  • Vägskyltar: Vägskyltar informerar trafikanter och passerande kring exempelvis hastigheter, lokalisering och varningar. Rentas sortiment inom vägskyltar är brett.
  • Trafiksignaler: Trafiksignaler är ett effektivt sätt att reglera trafik exempelvis vid ett vägarbete. Renta hyr ut trafiksignaler med olika funktion.

Arbete på väg kräver utbildning

Med utbildning och kunskap minskar risken för olyckor i arbetet avsevärt. Förutom uthyrning erbjuder Renta även olika utbildningar. Allt arbete på väg kräver utbildning, vi erbjuder kursen Arbete på väg 1 och 2, där nivå ett är för alla som arbetar på väg och nivå två för dig som förare av vägunderhållsfordon.

 

Fråga oss om TA

Vid frågor om olika typer av tillfälliga trafikanordningar och våra tjänster däromkring är du välkommen att kontakta oss.

HITTA DIN NÄRMASTE DEPÅ

Från Västkusten till norra Europa

Vad som för över 40 år sedan började med en depå på Västkusten, är idag ett rikstäckande företag med lokala depåer från Malmö till Mälardalen. När du behöver hyra verktyg och maskiner vet vi att det ofta är med kort varsel – därför har Renta medvetet valt att ha stora lager med ett brett utbud. På så sätt kan vi hålla uthyrningsprocessen både enkel och säker för dig som kund.

 

Att hyra istället för att köpa

Att hyra istället för att köpa har många fördelar. Du slipper stora investeringar för verktyg, maskiner eller bodar du bara använder ibland. En av de största fördelarna är att du då alltid har tillgång till det senaste och mest moderna. Om tillgången dessutom är både enkel och flexibel blir det bättre resultat och mer effektiva arbetsflöden för dig.

 

Undvik avbrott i arbetet och förseningar i tidsplanen

När ett behov uppstår behöver det ofta lösas snabbt. Oavsett om du behöver hyra en borrmaskin för en eftermiddag eller en lift för ett halvår, ska det vara ett enkelt uträttat ärende. Eftersom Rentas depåer arbetar både lokalt och i tätt samarbete hittar vi lösningar för varje behov. Finns inte borrmaskinen på Ringön så finns den i Sisjön – då ser vi till att den kommer till dig.

 

Vi finns för att du ska vara framgångsrik

Renta utvecklas i takt med våra kunders behov och önskemål. Den utrustning du behöver hyra, ska alltid finns på rätt plats vid rätt tillfälle. Varje depå drivs som sin egen och ansvar, beslut och initiativ utgår från de behov som finns lokalt. Vi belastar inte våra kollegor och kunders dagar med onödig rapportering, byråkrati eller annat som inte är direkt nödvändigt. Istället är det korta beslutsvägar och ett stort engagemang som möter dig på din depå. Du berättar om ditt behov – vi föreslår den bästa lösningen. Det behöver inte vara krångligare än så.