Brixly har koll på hyrmaskinernas koldioxidutsläpp

Brixly bygger en hållbar framtid och i Frölunda, på Altplatsen, blir snart generationsboendet som uppfyller miljöbyggnad Silver nyckelfärdigt. Unikt med det här projektet är att Jonathan Rignäs och hela arbetslaget för första gången har kunnat se även hyrmaskinernas miljöavtryck.

En matbutik, ett gym, 102 äldreboendeplatser och 100 hyresrätter innebär många olika tekniska beskrivningar och helt olika handlingar. Här på Altplatsen i Frölunda har varje materialval värderats och mätts i SundaHus Miljödata, allt för att uppnå miljöbyggnad Silver.

– Den rutinen börjar sitta. Från projektering till slutbesiktning. Vi vet utantill vilket avtryck ett visst material sätter men har aldrig tidigare vetat koldioxidutsläppsdatan bakom maskinerna vi sätter upp materialet med. Det ger oss en helhetsuppfattning och vi har lärt oss att den livsviktiga teleskopstrucken både gör ett mindre avtryck samt håller längre om vi hanterar den på rätt sätt, säger Jonathan Rignäs, arbetsledare på Brixly.

Renta hjälper byggbranschen möta framtidens krav

Alla vill vi möta en mer hållbar framtid och vi som maskinuthyrare har lång erfarenhet av hur våra maskiner på bästa sätt håller längre. Och vilka knep och tricks som gör att de inte drar lika mycket soppa. Det har vi i åratal berättat vidare för våra kunder och nu kan vi äntligen också förse er med varje maskins koldioxidutsläpp. Utsläppssiffror inom områdena tillverkning, användning, service och återvinning. Det är med telematikens hjälp som vi också kan följa maskinen i realtid.

 

Hur vår CO2-ekvivalentkalkylator hjälper dig ta informerade och hållbara beslut

CO2-ekvivalentkalkylator är designad för att hjälpa dig förstå vilket fotavtryck de maskiner du hyrt lämnar efter sig, med kalkylatorn kan du ta informerade beslut som går i linje med era hållbarhetsmål.

Vad är en C02-ekvivalent (Co2e)?

Koldioxidekvivalenter, CO2e, är ett sätt att ange hur stor växthuseffekt ett utsläpp av en gas har i jämförelse med utsläpp av samma mängd koldioxid (CO2). Genom att uttrycka växthusgasutsläpp i CO2e kan man enkelt jämföra enskilda gasers bidrag till växthuseffekten. Omräkningen sker genom att man multiplicerar utsläppet (kg) av en växthusgas med gasens GWP-faktor.

Hur vår kalkylator fungerar

Den stora majoriteten av våra maskiner är utrustade med någon slags telematik. Vars teknologi möjliggör uträkningar som bränsleförbrukning och energianvändning. Vi kan även kalkylera CO2e-emissionerna på realtidsdata och säkerställer därmed både träffsäkerheten och pålitligheten på bästa möjliga sätt.

Datakälla

Vi sätter vår tillit till den högt aktade European Rental Association’s Equipment CO2-eq Calculator för att redovisa CO2e utsläpp från de maskiner ni hyrt. ERA:s gedigna databas säkerställer att våra uträkningar är i linje med industristandard, vilket möjliggör för dig att jämföra utsläpp mellan olika maskintyper och hyresperioder.

Ständig förbättring

Längs med vår tillväxtresa ligger kontinuerlig förfining av vår CO2e-kalkylator högt på prioriteringslistan. I de fall där telematik ännu inte är installerad använder vi genomsnittliga siffror för att uppskatta CO2e utsläpp för din hyrda maskin. Detta är en tillfällig lösning då vi aktivt arbetar för att eftermontera äldre utrustning med telematik och säkerställa noggrannheten i våra beräkningar. Vi vill dock ge dig en inblick i den mindre delen av flottan utan telematik innan du hyr för att hjälpa dig fatta ett medvetet beslut om de genomsnittliga utsläppen.

Din roll

Vår CO2e-kalkylator gör det möjligt för dig att ta medvetna beslut gällande de maskiner som ni ska hyra in samtidigt som ni får kartlagt det CO2-fotavtryck som varje maskin avger.

Tack för att du sätter din tillit till oss när det kommer till val av maskinuthyrare och för att du därmed hänger med på vår resa mot en mer hållbar morgondag. Har du några som helst frågor beträffande vår CO2e-kalkylator eller vårt engagemang i miljöfrågan, är du varmt välkommen att höra av dig direkt till oss.

Tillsammans kan vi bygga en bättre, grönare framtid.