I Skara byggs framtidens hästcentrum

Ute på Axevallas vida slätter byggs nu ett toppmodernt hästcentrum som kommer samla all form av hästutbildning. Skara har sedan 1800-talet avlat, utbildat och förädlat konsten att handha med den praktfulla hästen och med helhetspartnern Novab startade i höstas projektet som siktar mot ytterligare 200 år av hästkunskapsdelning. 

Axevalla Hästcentrum är ett nybyggnadsprojekt där Västra Götalandsregionen bygger en skolbyggnad med undervisningsstall, boxstall, rasthagar, foderlada, en verkstad och ett teknikhus på sammanlagt cirka 6 700 kvadratmeter, på en 7 hektar stor tomt, alldeles i anslutning till Axevalla travbana och med målet att stå klart lagom till sommaren 2024.

I samband med att vi etablerade de nio bodarna Novab önskat fick vi möjlighet att vandra längs tomten tillsammans med skolans biträdande rektor Niclas Dahlqvist, samt Novabs projektledare, Jonas Claesson, och ta del av ambitionerna.

– I sju år har vi planerat och pratat om bygget, känns förlösande på något vis att vi nu bygger ett hästcentrum som kommer inrymma all form av utbildning. Men även innovation och utveckling, säger Niclas Dahlqvist, biträdande rektor på Axevalla Hästcentrum.

Klimatsmarta materialval

Ett av målen i byggprojektet är att i största möjliga mån minska klimatpåverkan. Här kommer trä väljas framför betong, där det är möjligt ur konstruktions- och verksamhetssynpunkt, och där betong måste användas kommer betong med en låg klimatpåverkan väljas.

– Vi har specialiserat oss som hästcenterbyggare och fokuserar alltid på att skapa de absolut bästa miljöerna för hästutveckling. Från miljöval raka vägen ut till ljusa, rymliga stallar med lättjobbade ytor. Vi bygger med limträstomme från Moelven Töreboda och säkerställer att materialvalen är miljöklassade. Och så väljer vi lokala leverantörer för kortast möjliga transporter, säger projektledare Jonas Claesson på Novab.

 På återseende! Och då med mickar som fungerar (ursäkta det dåliga ljudet i filmen!)