Kraven som vi och ni ställer på oss

ISO-standarderna för kvalitet (9001) och miljö (14001) är välkända ledningsverktyg som inte bara hjälper oss att mäta och följa upp vid revisionerna, det ger oss dessutom avvikelser som omvandlas till förbättringar som alla medarbetare är delaktiga i. Och som främst ger oss ett kvitto på kraven ni ställer och ställs inför.

Det är en disig måndag i Lund när vår kvalitet- och miljöansvariga, Rebecca Långström, anländer till en depå som inte bara är mitt i en flytt, utan som idag går intern revisionsrond en månad innan externrevisionen.

– Först sitter vi ner över en kopp och går igenom hela revisionen, sedan tar vi ronden och avslutar med att prata igenom avvikelserna som helst ska lösas direkt men absolut senast inom 30 dagar, säger Rebecca Långström, kvalitet- och miljöansvarig.

Att följa kraven ger inte bara oss ett certifikat att sätta upp på väggen, det ger oss också processer och förhållningssätt som gör att vi som bolag och individer, rör oss framåt. Även om det är en lång lista med saker och ting att förhålla sig till.

– ISO ställer krav på vad vi ska uppfylla, men inte hur. Så klart det är lite nervöst inför en genomgång av hela depån. Även om vi är trygga i att vi alltid hittar en lösning och vet hur vi löser utmaningen/avvikelsen, säger David Lindell, tf. platschef Renta Lund.

Varför vi gör internrevision

Byggbranschens krav på sig dras åt för varje år och kraven går direkt ut till oss som leverantör. Där står vi med hanteringen av maskiner, kemikalier och personal – och försöker uppfylla ISOs krav. BMG Trada är vår revisionsbyrå, ackrediterade av Swedac – den svenska myndighet som kvalitetssäkrar Sverige i alla dess led, och tillsammans med BMG har vi i år bestämt att utföra revision på 15 Rentadepåer. För Rebecca blir det gånger två, dels för den interna revisionen, och dels för den externa.

– Med 30 besök för min del blir den interna revisionen superviktig. Här går vi till exempel igenom att depåns personal har rätt utbildning, att kemikalierna är märkta rätt och att returhanteringen går rätt till, sedan har de en månad på sig att rätta till allt innan det blir skarpt, säger Rebecca.

Nu ökar vi kraven på oss själva

Med kvalitet- och miljöcertifieringarna har vi tagit oss en bit. Samtidigt som världen fortsätter att förändras och kraven på byggare och oss ökar. Därför har vi startat arbetet med att sätta oss in i alla krav som ställs och behöver uppfyllas för en ISO-certifiering inom Informationssäkerhet (27001) samt arbetsmiljö (45001). Hela tiden för att öka kvaliteten på vårt arbete och erbjudande.