Ny ägare för Renta Group

Vi är glada att kunna meddela att Intera Fund II Ky (”Intera”), Rentas huvudägare, har undertecknat ett bindande avtal om att sälja Renta Group Oy till IK Partners (’IK’),  en privat aktieinvesterare. IK samarbetar med ledningen för att driva Renta till nästa tillväxt fas.

Företagets ledning kommer att fortsätta som betydande ägare i företaget och alla aktieägare som fortfarande är verksamma inom företaget kommer att erbjudas en möjlighet att återinvestera tillsammans med den nya ägaren. Rentas ledningsgrupp har åtagit sig att göra betydande återinvesteringar.

Renta Group är ett maskinuthyrningsföretag med mer än 100 depåer i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Polen. Den utrustning som erbjuds tillgodoser ett stort antal kundbehov inom bygg- och infrastruktur samt industrimarknaden. Företaget erbjuder också moderna anläggningsmaskiner, byggnadsställningar och väderskyddstjänster utöver andra tjänster, t.ex. tillfällig rörledning och uppvärmning, ventilation och luftkonditionering samt installation och planering.

Renta spelar en viktig roll för att förbättra hållbarheten på bygg- och infrastrukturmarknaderna, genom att möjliggöra en effektivare och hållbarare användning av utrustning och maskiner. Renta är dessutom känd för att vara en pålitlig partner, med en bred kundbas av maskin och utrustning av hög kvalitet, tillgänglighet och service. Företaget leder industrin med sin agila strategi och betydande investeringar i innovation och digitala verktyg för att förbättra kunderfarenheten samt intern förvaltning av flottan.

Renta etablerades 2015 efter sammanslagning av tre välkända finska företag. Sedan dess har Renta ökat betydligt genom den organiska tillväxten av sina depåer, en rad nyöppningar och strategiska förvärv. I dag sysselsätter Renta över 1000 personer i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Polen.

IK Partners (www.ikpartners.com) är ett europeiskt privatägt företag som är inriktat på investeringar i Benelux, DACH, Frankrike, Norden och Storbritannien. Sedan 1989 har IK anskaffat mer än 14 miljarder euro i kapital och investerat i över 155 europeiska företag. I nästa fas av företagets resa kommer IK se till så ledningen får ytterligare förstärkning i Östersjöregionen och börja gå in i Europa genom ytterligare ny-öppningar samtidigt som nya digitala lösningar. Gruppen kommer att fortsätta att ledas av Kari Aulasmaa, Vd och hans team.

Kari Aulasmaa, Vd för Renta-gruppen, säger: ”Vi har haft en fascinerande resa med Intera för att skapa en modern och ledande hyrmaskinsleverantör i Östersjöregionen. Det har varit ett privilegium att arbeta med Interas team och vi är tacksamma för allt deras stöd under de senaste åren. Nu är det dags att gå vidare och jag välkomnar varmt IK-teamet att fortsätta resan med oss. Vi kommer att ha mycket att göra när det gäller att utveckla digitala och hållbara hyrestjänster tillsammans med utvidgning av verksamheten till nya geografier. Jag är övertygad om att IK, med sina internationella nätverk, är den perfekta partnern för Renta när vi går vidare i nästa utvecklingsfas.”

Alireza Etemad, partner vid IK och rådgivare till IK IX Fund, säger: ”Vi är mycket glada över att vara partner med Kari och teamet i Renta Group i nästa steg av deras resa. Renta spelar en viktig roll när det gäller att utveckla och förbättra hållbarheten för bygg- och infrastrukturmarknaderna i Östersjöområdet, med deras mycket lokala och digitala strategi för utrustning och maskinuthyrning, och vi ser fram emot att stödja teamet för att öka sitt nätverk och utveckla sin digitala plattform på nya och befintliga marknader.”

Christoffer Zilliacus, partner på Intera, kommenterade: ”Rentas ledning och Intera gick samman 2015 och allt började från ledningens starka vision om hur ett modernt uthyrningsföretag skulle se ut. Idag är Renta en etablerad och snabbt växande aktör som verkar i Norden och Polen, med nära 300 miljoner euro i intäkter. Tydligheten i den ursprungliga visionen och professionalismen samt engagemanget hos hela Renta-teamet har varit grundläggande för företagets framgång. Det har varit en enorm resa och ett sant nöje att stödja Kari och hans skickliga team i att bygga Renta till vad det är idag. Med stöd från IK-teamet är Renta mycket väl positionerat för nästa tillväxtfas, och vi ser fram emot att se företagets fortsatta framgång.”

 

Slutförandet av transaktionen är föremål för rättsliga och lagstadgade godkännanden.

 

Information om transaktionen och dess slutförande kan erhållas från följande personer

Kari Aulasmaa
kari.aulasmaa@renta.com
+358 40 511 6445

Joacim Johansson
joacim.johansson@renta.se
+46 70 104 07 00

Christoffer Zilliacus, Intera Partners
Christoffer.zilliacus@interapartners.fi
+358 40 559 5638