Hantering av personuppgifter

Integritetspolicy

Renta är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som rör kunden & leverantörer och som Renta samlar in och behandlar i samband med Rentas verksamhet. Renta behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.
Renta behandlar personuppgifter som rör kund & leverantör i form av namn, kontaktuppgifter som referens till en kundfaktura ställd till företagskund.

Rentas syfte med behandlingen av personuppgifter är kunna fullfölja ingångna avtal mellan Renta, kunden och leverantörer.
Kundens och leverantörens personuppgifter kan komma att överföras till tredje part för att kunna fullfölja ingångna avtal mellan Renta, kunden och leverantören, helt eller delvis. Dessa företag får dock endast tillgång till sådana personuppgifter som behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden och de ingår avtal med företaget och leverantören där de förbinder sig att inte använda personuppgifterna för andra ändamål.

 

Hur länge lagrar Renta personuppgifter

Renta lagrar endast personuppgifter under den tid som det är nödvändigt. Personuppgifter som krävs enligt bokföringslagen sparas sju år från bokföringsdatum. Övriga personuppgifter sparas så länge de för Renta är aktuella, väger högre intresse för Renta än besväret för kunden och leverantören eller om begäran om radering av personuppgifter inkommit till Renta.

 

Dina rättigheter

Kunden och leverantören har rätt att kostnadsfritt begära information om eller rättelse av de personuppgifter som rör kunden och leverantören och som behandlas av Renta. Kunden har även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna, begära att behandlingen upphör samt att få ut de personuppgifter som kunden och leverantören har tillhandahållit Renta i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt ha rätt att överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig utan att Renta hindrar det.

 

Kontakta oss

Kunden och leverantören som vill kontakta Renta angående behandlingen av personuppgifter som rör kunden eller leverantören kan ta kontakt med Renta via post eller e-post enligt följande:
Renta, Vagnvägen 5, 432 32 Varberg
gdpr@renta.se

Om kunden eller leverantören är missnöjd med Rentas behandling av personuppgifter kan kunden eller leverantören lämna in ett klagomål till Datainspektionen, eller till motsvarande myndighet i det land där kunden eller leverantören bor eller arbetar.

 

Cookie-information

Vår webbplats använder sig av cookies som är filer innehållande information som bidrar till att göra upplevelsen av hemsidebesöket bättre. Dessa filer lagras på besökarens dator och kan användas av webbläsaren för att komma ihåg information. Om man önskar kan cookies tas bort eller helt blockeras men upplevelsen av besöket kan då påverkas negativt.

 

Användarspårning

Vi använder oss av Leadoos användarspårning för att följa med hur våra användare rör sig på våra webbsidor samt kombinerar detta data med användarinformation som bl.a. samlas upp via chat interaktioner. Leadoo använder sig av etag spårning som skiljer sig från cookie spårning. Läs närmare om Leadoo Marketing Technologies Ltd’s integritetspolicy (leadoo.com/privacy-policy/) för mer information om vilken information sparas och vad dina rättigheter är. Leadoo fungerar som Processor och vi själva som Controller i GDPR termer. Du kan avsluta spårningen genom att tömma din webbläsares cache. För mer information om Leadoo’s GDPR policy, kolla in leadoo.com/privacy-policy-processor/