Whistleblowing

Vi vill göra rätt

Vi vill värna om öppenheten och förtroendet i Rentas affärsverksamhet. Vi förbinder oss till att bedriva en etisk verksamhet som följer lagar, bestämmelser och förordningar.

Vi vill förebygga överträdelser och oetiska handlingar, och därför vill vi uppmuntra alla Rentas anställda och samarbetsparter att anmäla alla misstänkta fall av dessa.

 

Rentas Whistleblowing-rapporteringskanal

Rentas rapporteringskanal erbjuder en möjlighet att anmäla misstänkta oegentligheter och andra oetiska handlingar, så som korruption, mutor, trakasserier eller annat bedrägligt beteende, samt handlingar som omfattas av visselblåsardirektivet. Rapporteringskanalen är inte avsedd för att hantera kundrespons eller reklamationer.

Rapporteringskanalen är inte ansluten till Rentas IT-system, utan den underhålls av den externa tjänsteleverantören WhistleB, Whistleblowing Centre AB. Anmälningsprocessen är starkt krypterad och skyddad för att säkra anmälarens anonymitet och uppgifternas säkerhet.

Alla anmälningar tas på allvar och hanteras konfidentiellt.

För ytterligare information om att göra en anmälan, se Vanliga frågor.

Rapporteringskanalen finns på sex olika språk. Du kan göra en anmäla här nedan: