Renta certifierar sin verksamhet för kunder och miljö

Under de senaste två åren har Renta certifierat 15 depåer enligt ISO 9001 och ISO 14001. Arbetet fortsätter även 2020 och för allt vi bryr oss om – vårt närområde, varandra och våra kunder är de positiva effekterna många.

– Certifieringarna är ett steg mot att ständigt öka kundnöjdheten och naturligtvis värna om vår miljö. Vi lär oss hela tiden och försöker alltid göra det så lätt som möjligt att göra rätt, säger Rebecca Långström, Kvalitets- och miljösamordnare på Renta.

Vid årets början slutfördes certifieringen av fem depåer i region Väst och Central. Med dessa är nu 15 depåer certifierade och planen är att resterande depåer under 2020.

– Alla depåer kommer att börja jobba med ISO och certifieras efter hand av en tredje part som kontrollerar att arbetssättet uppfyller kraven i standarden, att miljölagar följs samt att kvalitetsarbetet är korrekt. Även om certifieringen då dröjer arbetar alla redan nu utifrån vårt ledningssystem.

Mycket ansvar ligger på depåerna själva men med stöd från centralt håll. Det lilla företagets charm och det storas muskler, det är så Renta arbetar.

 

Standard i branschen

Att ha ett certifierat ledningssystem inom både kvalitet och miljö börjar bli mer och mer standard i bygg- och anläggningsbranschen och ett krav i såväl kommunala upphandlingar som större projekt. Som beställare är det viktigt att ha leverantörer som kan leverera rätt kvalitet och med miljömedvetenhet. Med bakgrund av detta arbetar Renta ständigt med att säkra sina kvalitetsprocesser ute på depåerna.

– Ett vanligt exempel på våra depåer är returhanteringen av maskiner. När en maskin lämnas tillbaka ska den servas så att den är i bästa möjliga skick innan den hyrs ut nästa gång. För där finns det ett antal kontrollpunkter att gå igenom och det går inte att hyra ut maskinen innan den godkänts i vårt affärssystem. Det ger också spårbarhet, på så vis att vi kan gå tillbaka och följa upp så att en avvikelse inte sker mer än en gång, berättar Rebecca Långström.

 

För en hållbar framtid

Förutom certifieringarna arbetar Renta med interna miljömål så som sänkt energiförbrukning, bättre avfallshantering och, inte minst, ökad inblandning av förnybart bränsle.

– För att minska vår miljöpåverkan har vi som mål att till 90 procent tanka våra service- och transportbilar med bränsle som är utblandat med förnybart bränsle så som RME eller HVO.

Att regelbundet uppdatera maskinparken har också positiva effekter och här arbetar Renta för att fasa ut äldre maskiner och investera i nya med lägre miljöpåverkan. Tillverkningen utvecklas ständigt och nya maskiner, exempelvis på el, är i regel bättre ur miljösynpunkt än äldre.

 

Vill du komma i kontakta med oss

Rebecca Långström, Kvalitets- och miljösamordnare
rebecca.langstrom@renta.se
073 861 91 12