Renta expanderar i Norge

Dotterbolag Renta Norge AS kommer att förvärva 100 % av Byggesystemer Norge AS aktiekapital med ett avtal undertecknat den 2 april 2021. Tills förvärvet är slutfört kommer båda företagen att fortsätta som separata företag. I samband med avtalet kommer ägarna till Bygesystemer att göra betydande investeringar i Renta Group Oy. Förvärvet förväntas tredubbla Rentas verksamhet i Norge och öka koncernens omsättning.

Byggesystemer Norge AS är ett uthyrningsföretag, grundat 1975, och har åtta bolag i nord Norge och ett byggnadsställningsföretag i Osloområdet. Företaget har omkring 160 anställda, och ägs av de två familjer som grundade bolaget samt fem minoritetsaktieägare som också arbetar i företaget. Byggesystemer är marknadsledande i nord Norge och ett av landets ledande inom ställning med en årlig omsättning på omkring 30 MEUR.

 

Förvärvet är ett steg mot att bli natinella i Norge, helt i linje med vår strategi. Samtidigt kommer det att stärka vår sakkunskap i allmän maskinuthyrning och skapa en grund för att bygga upp en avdelning med byggnadsställning. Byggesystemers verksamhet bygger på starka lokala enheter och yrkesmässig kunskap, precis som Renta är. Våra företagskulturer är en bra match, och vi har inga överlappande affärsverksamheter. Byggesystemer är ett kvalificerat företag som uppskattas mycket av sina kunder, med en stark position på marknaden för maskinuthyrning i nord Norge. Vi ser fram emot att bli förenade tillsammans, säger Kari Aulasmaa, Renta Group CEO

 

Efter förvärvet kommer Bygesystemer att fortsätta att fungera som tidigare, under sin egen ledning som en del av Renta Group. Företagets VD, Arne Bratsberg, kommer att förbli i sin nuvarande ställning, liksom all annan personal. Förvärvet påverkar inte företagets dagliga verksamhet eller dess 160 anställdas ställning.

 

Söker du mer information om förvärvet?

Kari Aulasmaa
CEO, Renta Group Oy
+358 40 511 6445
kari.aulasmaa@renta.fi

Arne Bratsberg
CEO, Byggesystemer Norge AS
+47 91833600
arne.bratsberg@bysy.no