Renta förenas med Hyrpoolen

Renta stärker sin position i Stockholmsregionen genom föreningen med Hyrpoolen Maskinuthyrning som med en depå i Nacka ombesörjer huvudstadens östra delar. Företaget har över 30 anställda och en årlig omsättning på cirka 70 miljoner SEK.

 

Hyrpoolen förenar sig med Renta

Hyrpoolens lokalt förankrade affärsmodell och deras långa erfarenhet av lönsam tillväxt gör dem till ett utmärkt förvärv för Renta. Hyrpoolen kommer fortsatt serva sina kunder med samma lokala närvaro och högkvalitativa tjänsteutbud som tidigare, samtidigt som de kommer dra nytta av att implementera Rentas banbrytande, digitala lösningar. Deras starka marknadsposition och erfarna ledning skapar en solid grund för fortsatt tillväxt i Nacka.

Föreningen är ett naturligt steg i Rentas strategiska utveckling och mål: att stärka sin position och tillgänglighet i Stockholmsregionen.

Kari Aulasmaa, vd, Renta Group, säger:

“Hyrpoolen passar oss utmärkt eftersom deras lönsamhet vuxit samtidigt som de har behållit en lokal prägel på verksamheten. Det är ett företag med en stark marknadsposition, stark närvaro i attraktiva delar av Stockholm och de har ett rykte om sig av att tillhandahålla tjänster av högsta kvalitet. Allt högt uppskattat av kunderna. Vi är glada över att slå oss samman med Hyrpoolen-teamet och ser fram emot vår fortsatta resa.”

 

Per Gustavsson, ägare, Hyrpoolen, säger:

”Vi har under en tid sökt efter en affärspartner som kan hjälpa oss vidareutveckla vår verksamhet och vi kan helt sanningsenligt säga att Renta är den perfekta matchningen för oss. Ledningen och anställda har under föreningssamtalen visat upp en stor rutin och förmåga att anpassa sig utefter de regionala förutsättningarna. Med Renta får vi tillgång till kapital och maskiner som vi tidigare inte hade och framför allt delar vi samma värderingar som vi har följt sedan starten 1989. Under de senaste åren har vi dessutom arbetat intensivt och målinriktat med digitaliseringen av Hyrpoolen och är nu glada över att få tillgång till de digitala lösningar som Renta besitter.

Med digitala, smarta lösningar implementerade kommer vi kunna vidareutveckla vår verksamhet och stötta både anställda och kunder med att arbeta smartare, inte hårdare. Vi på Hyrpoolen har en gedigen kundbas, ett gott rykte och djup kunskap om uthyrningsmarknaden i Stockholm. Jag är säker på att vi tillsammans med Renta kommer att bli ännu starkare och vara det självklara valet för kunder här.”

 

Om Renta

Renta har sedan starten 2015 vurmat för den lokala närvaron och friheten, som specialister inom uthyrning av entreprenadmaskiner, utrustning, bodar och byggställningar har Renta idag verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Polen. Med över 135 depåer och mer än 1 500 anställda fortsätter vi digitaliseringen av maskinuthyrarvärlden, ledda av vår stora övertygelse att det är den lokala omtanken som är kärnan i allt. För mer information, besök www.renta.se

Om Hyrpoolen

Hyrpoolen är en maskinuthyrare i Stockholm som i 34 år har värnat om den personliga kontakten genom sina 30 anställda och från sin depå i Nacka. Med en stor kundstock som är spridd över flera sektorer är Hyrpoolen på stark tillväxtresa. För mer information, besök https://hyrpoolen.se/

För mer information vänligen kontakta:

Joacim Johansson, vd, Renta Sverige
070-104 07 00
joacim.johansson@renta.se