Asbestsanering, allmän utbildning

Asbestsanering, allmän utbildning

Välkommen till vår utbildning “Asbest Allmän”, en viktig grundkurs för dig som står inför arbete med asbestsanering eller kommer att involveras i processen på något sätt. Denna kurs är skräddarsydd för att ge dig en fast grund i säkra arbetssätt, lagar och skyddsåtgärder som omger hanteringen av asbest och asbesthaltigt material.

Utbildning i asbestsanering (Asbest Allmän)

Asbest Allmän utgör en grundläggande kurs som är avsedd för både framtida asbestsanerare och personer i angränsande roller inom saneringsprocessen.

Vem ska delta i denna utbildning?

Denna utbildning riktar sig till alla individer som kommer att leda eller utföra arbete med asbest eller asbesthaltigt material, inklusive bearbetning och behandling. Det är en nödvändighet för alla som behöver uppfylla de allmänna utbildningskraven enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2006:1, 19 §.

Vad lär man sig?

Deltagarna kommer att få en omfattande förståelse för:

  • Gällande lagar och föreskrifter kring asbesthantering
  • Asbests natur, dess användningsområden och varför det är farligt
  • Hälsorisker associerade med asbestexponering
  • Effektiva arbetsmetoder för att minimera riskerna
  • Rätt användning av maskinell och personlig skyddsutrustning
  • Korrekt avfallshantering och kontrollmetoder
  • Nödvändiga nödfallsåtgärder och medicinska kontroller

Syftet Med Utbildningen

Målet med denna kurs är att ge deltagarna djupgående teoretiska kunskaper om asbest och dess potentiella hälsoeffekter, samt lära ut viktiga skyddsåtgärder. Allt detta i enlighet med de krav och föreskrifter som Arbetsmiljöverket ställer.

Genom att delta i Rentas asbesthanteringskurs tar du ett viktigt steg mot en säkrare arbetsplats. Du kommer att utrustas med nödvändig kunskap för att effektivt hantera asbest på ett sätt som skyddar både dig och dina kollegor från de faror asbestarbete medför.

DETALJER

  • 3 900 kr (Per person) exkl. moms
  • 1 dags utbildning (Inkl. Lunch) 7:00-16:00

KOMMANDE UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

ÖVRIGT

Saknas en ort eller ett datum som passar dig? Tveka då inte på att berätta det för oss genom att maila utbildning@renta.se

Vill ni ha en företagsspecifika utbildning där ni är med och planerar innehållet? Kontakta oss här: