Asbestsanering – Kompletterande utbildning

Asbestsanering – Kompletterande utbildning

Delta i vår kompletterande utbildning i Asbestsanering för att fördjupa din expertis och uppdatera dina kunskaper enligt de senaste bestämmelserna. Detta avancerade steg är utformat för dig som redan har grundläggande erfarenhet av asbestarbete och strävar efter högsta möjliga säkerhetsstandarder.

Utbildningen

En kompletterande utbildning för dig som arbetar med rivning av asbest eller asbesthaltigt material.

Vem är kursen för?

Denna avancerade kurs är avsedd för yrkespersoner som är involverade i rivningsarbeten av byggnader, byggnadsdelar eller tekniska anordningar som innehåller asbest eller asbesthaltigt material. För att delta krävs att du redan har genomgått och blivit godkänd i kursen “Särskild utbildning” i asbesthantering.

Vad är målet med kursen?

Syftet med denna kompletterande utbildning är att ge deltagarna en uppdaterad repetition av befintliga kunskaper om asbest och dess hantering, med fokus på de senaste riktlinjerna och bestämmelserna enligt AFS 2006:1, 36§ 2 stycket.

Genom att delta i denna kurs stärker du din förmåga att hantera asbest på ett säkert och ansvarsfullt sätt, med den senaste kunskapen inom området. Ta nästa steg i din professionella utveckling och bidra till en säkrare arbetsmiljö för alla inblandade.

 

 

DETALJER

  • 3 900 kr (Per person) exkl. moms
  • 1 dags utbildning (Inkl. Lunch) 7:00-16:00

KOMMANDE UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

ÖVRIGT

Saknas en ort eller ett datum som passar dig? Tveka då inte på att berätta det för oss genom att maila utbildning@renta.se

Vill ni ha en företagsspecifika utbildning där ni är med och planerar innehållet? Kontakta oss här: