Asbestsanering – Särskild utbildning

Asbestsanering – Särskild utbildning

Välkommen till vår Särskilda Utbildning i Asbestsanering, skräddarsydd för de som utför eller leder rivningsarbete med asbesthaltigt material. Denna kurs ger dig en grundlig förståelse samt praktiska färdigheter för att säkerställa högsta möjliga säkerhetsnivå vid hantering av asbest, allt enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2006:1.

Särskild utbildning i asbestsanering vid rivningsarbete

Denna kurs är speciellt framtagen för dig som ska leda eller utföra arbete med rivning av asbest eller asbesthaltigt material, enligt de krav som ställs i AFS 2006:1, 36§. Kursen erbjuder en djupgående kombination av teoretisk kunskap och praktiska övningar för att säkerställa att all rivning sker under de säkraste förhållandena.

Kursens Innehåll och Mål

Genom att delta i denna utbildning kommer du att få:

  • En omfattande förståelse för asbestets egenskaper, förekomst och associerade hälsorisker.
  • Fördjupad kunskap om skyddsåtgärder, nödfallsprocedurer, och kontrollåtgärder för att hantera dessa risker.
  • Praktiska färdigheter i hur man säkert utför rivningsarbete av asbest och asbesthaltigt material, inklusive rätt användning av maskinell och personlig skyddsutrustning.
  • Insikter i effektiva saneringsmetoder och korrekt avfallshantering.
  • Värdefull erfarenhet genom praktiska tillämpningsövningar i rivningsteknik och -metoder.

Syftet med kursen är att ge deltagarna de nödvändiga teoretiska och praktiska kunskaperna för att genomföra säker asbestrivning, i linje med Arbetsmiljöverkets stränga föreskrifter. För att säkerställa att kunskaperna hålls aktuella rekommenderas en förnyelse av utbildningen vart femte år genom vår kompletterande kurs.

DETALJER

  • 8 500 kr (Per person) exkl. moms
  • 4 dagars utbildning

KOMMANDE UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

ÖVRIGT

Saknas en ort eller ett datum som passar dig? Tveka då inte på att berätta det för oss genom att maila utbildning@renta.se

Vill ni ha en företagsspecifika utbildning där ni är med och planerar innehållet? Kontakta oss här: