BAM – Bättre arbetsmiljö (AFA-berättigad)

BAM – Bättre arbetsmiljö (AFA-berättigad)

Bättre Arbetsmiljö, en essentiell utbildning som utrustar chefer, skyddsombud och andra ansvariga med djupgående kunskaper för att skapa en säkrare och mer välfungerande arbetsplats. Genom denna 2-3 dagars kurs får du de verktyg och insikter som krävs för att effektivt hantera och förbättra arbetsmiljön i linje med aktuella lagar och bestämmelser.

Utbildningen

Välkommen till BAM – Bättre Arbetsmiljö, en utbildning som sträcker sig över 2-3 dagar och syftar till att ge en omfattande bild av arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Den är designad för chefer, skyddsombud, och andra nyckelpersoner som spelar en kritisk roll i hanteringen av arbetsmiljöfrågor, med målet att skapa en säkrare och mer trivsam arbetsplats.

Bättre Arbetsmiljö BAM är resultatet av ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO, och PTK tillsammans med Prevent, vilket garanterar ett innehåll som reflekterar parternas gemensamma vision för arbetsmiljöarbete.

Vem bör delta?

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare, och alla som i sin yrkesroll behöver förstå hur arbetsmiljöfrågor bör hanteras, kommer att finna denna kurs oerhört värdefull.

Vad innehåller utbildningen?

  • Grundläggande kunskaper om lagar och regelverk som påverkar arbetsmiljön.
  • Förståelse för chefernas och skyddsombudens roller och ansvar, samt vikten av samverkan.
  • Metoder för att identifiera och hantera faktorer som påverkar arbetsmiljön, både negativt och positivt.
  • Tekniker för förebyggande arbetsmiljöarbete och förståelse för förändringsarbetes påverkan på individer och grupper.
  • Kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1, inklusive riskbedömning och upprättande av handlingsplaner.

Målet med utbildningen

Efter att ha genomgått BAM – Bättre Arbetsmiljö, kommer du att besitta grundläggande kunskaper inom arbetsmiljö som möjliggör effektiv samverkan i arbetsmiljöfrågor, förebyggande arbete mot risker, och en förmåga att bidra till verksamhetens positiva utveckling genom en förbättrad arbetsmiljö.

DETALJER

  • 8 500-10 500kr (exkl. moms) per deltagare
  • Utbildningens längd: 2-3 dagar

KOMMANDE UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

ÖVRIGT

Saknas en ort eller ett datum som passar dig? Tveka då inte på att berätta det för oss genom att maila utbildning@renta.se

Vill ni ha en företagsspecifika utbildning där ni är med och planerar innehållet? Kontakta oss här: