Säker Schakt

Säker Schakt

Välkommen till Rentas utbildningssida för “Säker Schakt”! Vi är här för att ge dig de kunskaper och verktyg du behöver för att säkerställa arbetsmiljön vid schaktarbeten. Med vår expertledda kurs kommer du att lära dig att identifiera och hantera risker på ett professionellt sätt. Ta steget mot att bli certifierad schaktansvarig med oss och bidra till en säkrare arbetsplats idag.

Utbildningen

Förstå och Förhindra Risker med Geoteknisk Expertis.

Målgrupp

Den här utbildningen riktar sig till arbetsledare och annan personal som ansvarar för schaktarbete på arbetsplatsen, och som bär det övergripande ansvaret för säkerheten.

Vad du kommer att lära dig

Kursen ger dig verktygen för att aktivt övervaka och säkerställa schaktarbetens säkerhet. Du kommer att förstå hur olika jordarters och tekniska faktorers unika egenskaper påverkar riskerna för ras och hur dessa faktorer samverkar för att skapa en säker arbetsmiljö vid schakt.

Kursens Byggstenar

 • Grundläggande lagar och regelverk som omger schaktarbeten
 • Jordartskännedom för att förstå materialets betydelse
 • Tekniska aspekter av säkra schaktmetoder
 • Praktisk övervakning och kontroll av schaktarbete
 • Avslutande kunskapstest för att bekräfta dina färdigheter

Efter Utbildningen

Efter att ha genomfört och godkänts i kursen, kommer du att kvalificera dig som en ansvarig för schaktarbeten, med ett certifikat som styrker din kunskap och färdighet. Utbildningen inkluderar också ett avslutande kunskapsprov.

Syfte med Kursen

 • Att utrusta dig med kunskap för att tidigt identifiera risker och veta när det är dags att anpassa metoder eller söka expertis
 • Förståelse för hur olika jordarter och tekniska egenskaper påverkar säkerhetsbedömningar vid schakt
 • Färdigheter för att effektivt övervaka och säkerställa arbetsmiljöns säkerhet i schaktprojekt
 • Ett officiellt intyg som bevisar din behörighet som schaktansvarig, erkänt i ID06 Kompetensdatabas

Behörighetskrav och Certifiering

 • Obligatorisk ID-kontroll och fullständigt personnummer krävs för certifiering
 • Registrering i ID06 Kompetensdatabas, med möjlighet till samtycke
 • Utbildningsintyget har ingen formell utgångstid, men en förnyelse var femte år rekommenderas
 • Personuppgifter relaterade till kursen bevaras i upp till 10 år

Renta är stolta över att erbjuda denna utbildning, som inte bara stärker individens kompetens utan också bidrar till en säkrare arbetsmiljö för alla.

DETALJER

 • 3 500 kr (Per person) exkl. moms
 • En dags utbildning (Inkl. Lunch) 7:00-16:00

KOMMANDE UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

ÖVRIGT

Saknas en ort eller ett datum som passar dig? Tveka då inte på att berätta det för oss genom att maila utbildning@renta.se

Vill ni ha en företagsspecifika utbildning där ni är med och planerar innehållet? Kontakta oss här: