Säkra Lyft-utbildningen

Säkra Lyft-utbildningen

Använder du lyftredskap i ditt arbete, tex lastkopplare och signalmän? Den här utbildningen ger dig kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen när ni hanterar tunga lyft.

Utbildningen

Vänder sig till alla som använder lyftredskap i sitt arbete tex lastkopplare och signalmän. Den ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen när vi hanterar tunga lyft.

Vad du får med dig

 • Lyftanordningar och Lyftredskap
 • Volym, tyngpunkt och densitet
 • Maxlaster och WLL
 • Lyftvinklar
 • Symmetriska och asymmetriska lyft
 • Olika typer av lyft
 • Belastningstabeller
 • Lyft med och utan fasta lyftpunkter
 • Justering av lyftredskapens längd
 • Signalering och kommunikation
 • Olyckor och tillbud
 • Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverket och dess föreskrifter
 • Roller och ansvar vid lyft
 • Skyddsombud
 • Riskbedömning
 • Daglig kontroll och fortlöpande tillsyn

För dig som

Kursen vänder sig till alla som använder lyftredskap i sitt arbete tex lastkopplare och signalmän.

Vad säger lagstiftningen?

Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:06 § 29) ”En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.”

Intyg/Behörighet

Efter genomförd utbildning och godkända prov erhålls ett personligt certifikat.

Krav på förkunskap

Du behärskar det svenska språket väl, i övrigt krävs inga förkunskaper.

Villkor

Anmälan är bindande och fakturering av kursavgiften sker inom två veckor från anmälan. Om du behöver avboka dig från utbildningstillfället behöver den avbokningen inkomma till oss sju arbetsdagar innan utbildningen.

Vid för få anmälda deltagare eller vid annan giltig anledning, exempelvis att kursledaren blir sjuk, återkommer vi med ett alternativt utbildningstillfälle. Hittar ni inget passande datum och är en grupp på omkring tio personer tittar vi gärna på ett alternativt tillfälle för just er.

 

DETALJER

 • 2 500 kr (Per person) exkl. moms
 • 8 timmars utbildning (Inkl. Lunch 1h)

KOMMANDE UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

ÖVRIGT

Saknas en ort eller ett datum som passar dig? Tveka då inte på att berätta det för oss genom att maila utbildning@renta.se

Vill ni ha en företagsspecifika utbildning där ni är med och planerar innehållet? Kontakta oss här: