Varför är det viktigt att ha rätt belysningen på byggarbetsplatsen?

Ljuset påverkar oss hur vi uppfattar vår omgivning. Bra ljus innebär att finns det dagsljus och belysning så att man uppfattar korrekt, ser bra samt skapar en god dygnsrytm. Nu när vintern kommer är det oerhört viktigt att hålla koll på planeringen och genomförandet av belysningen på byggarbetsplatsen. Stärka säkerheten med rätt belysning för de som jobbar är A & O, vilket kan hjälpa till att minska risker för olyckor samt underlättar arbetet för bättre uppsikt.

Oavsett storleken på byggarbetsplatsen är det alltid viktigt att veta om belysningen på byggarbetsplatsen är planerad, arrangerad och genomförd på rätt sätt. Under vinterhalvåret blir det nödvändigt att använda belysning på byggarbetsplatsen eftersom dagsljuset inte är tillräckligt för att kunna genomföra byggarbetet på ett säkert sätt. Det finns en lång rad olika belysningstekniker att använda på byggarbetsplatsen och LED är en av dem. När du använder LED är det möjligt att göra en stor vinst på energibesparingar. I snitt kan du uppnå en minskning i energikostnader på 60%, och detta minimerar de energikostnader som du spenderat på att belysa byggarbetsplatsen. Fråga oss, så berättar vi mer om hur du kan använda LED i ditt projekt.

 

 

Dålig beslysning kan ge besvär

Många arbeten och arbetsuppgifter kräver hög koordination mellan syn och motorik. På en byggarbetsplats finns det risker för skador om man inte är uppmärksam, där felaktig belysning bidrar till att du blir trött i ögonen och att du kan få huvudvärk och spänningar i nacken, skuldrorna och ryggen.

 • Dålig synergonomi kan ge en ökning av muskelspänning i nacke och skuldra.
 • Svag belysning och bländande ljus kan öka risken för olycksfall.
 • Flimmer från olika belysningskällor gör att du blir trött och arbetar sämre. Kan även skapa stressreaktioner i det centrala nervsystemet samt kan orsaka epileptiska anfall.
 • För lite dagsljus blir du trött och presterar sämre, och ett rum utan fönster med svag belysning kan kännas instängt och isolerat.
 • En del belysning har en ljusstyrka som ändras väldigt snabbt med tiden. Vi kan inte uppfatta den variationen men den kan göra att rörliga maskindelar uppfattas som att de är stillastående eller att de rör sig långsammare än vad som faktiskt är fallet.

 

 

Vilka krav finns för belysning på byggarbetsplatser?

Det finns en lång rad krav för belysning på byggarbetsplatsen. Kraven finns reglerade i AFS2009:2 arbetsplatsens utformning som baseras på den europeiska och svenska standarden SS-EN 12464-1:2011 (arbete inomhus) och SS-EN 12464-2:2014 (arbete utomhus).

 • Belysningen ska planeras, utföras och underhållas samt undersökas och bedömas i den omfattning som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.
 • På byggarbetsplatser där arbetsförhållandena ständigt ändras, är det viktigt att belysningsanläggningen fortlöpande ses över och armaturernas placering anpassas till ändrade arbetsförhållanden.
 • Det är olika krav på ljusmängd för arbetsplatsens grundljus och sk. montageljus.
 • På grund av de stora olycksfallsriskerna på tillfälliga arbetsplatser är det betydelsefullt att besvärande bländning och skuggbildning så långt som möjligt hindras.
 • Byggarbetsplatsen måste belysas när dagsljus inte är tillräckligt för att arbetet ska kunna genomföras på ett säkert sätt.
 • Belysningen får inte avge bländande sken, reflektion, eller värme eller så att
 • Belysningen skall vara utformad så att besvärande flimmer inte uppstår.
 • Arbetsplatsen måste belysas för att främja säker rörelse på byggarbetsplatsen. Undvik för stora ljuskontraster då ögat behöver viss tid att anpassa sig till olika luminansförhållanden.
 • Belysningen måste vara fullgod för att undvika arbetsolyckor.
 • Färgen som används för det konstgjorda ljuset får inte förändras eller påverka uppfattningen av vägskyltar.
 • Ljusinstallationen på byggarbetsplatsen måste placeras på ställen där den inte utgör en säkerhetsrisk för arbetarna.

 

3 råd för att belysa byggarbetsplatsen

Här är 3 enkla och användbara råd från Renta som med fördel kan skapa ett bättre ljus på din byggarbetsplats:

 1. Välj en ljuskälla med färgåtergivning av dagsljus.
 2. Använd olika typer av belysning för att utjämna skuggor och få ett naturligt ljus.
 3. Rengöring av lamporna regelbundet eftersom en smutsig lampa kan reducera ljusstyrkan med mer än 30%.
 
 

Fråga oss om belysning

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er i ert byggprojekt, kontakta din närmsta säljare så berättar de mer.

Bohuslän

Philip Roos

Säljare, Uddevalla
0708-421645
philip.roos@renta.se

Kristoffer Skirhammar

Säljare, Kungälv
0723-513274
kristoffer.skirhammar@renta.se

Håkan Åhs

Platschef
0732-300 255
hakan.ahs@renta.se

Oskar Svedberg

Säljare, Kungsbacka
0768-649147
oskar.svedberg@renta.se

Johan Ewaldh

Regionchef
072 351 32 33
johan.ewaldh@renta.se

Göteborg

Kristoffer Skirhammar

Säljare, Kungälv
0723-513274
kristoffer.skirhammar@renta.se

David Schultze

Säljare Partille
0766-697369
david.schultze@renta.se

Per-Anders Davidsson

Säljare Landvetter
0731-542783
per-anders.davidsson@renta.se

Patrik Christensen

Säljare Storgöteborg
0791-435092
patrik.christensen@renta.se

Frans Blomberg

Säljare, Sisjön
0733-172694
frans.blomberg@renta.se

Oskar Svedberg

Säljare, Kungsbacka
0768-649147
oskar.svedberg@renta.se

Gustav Cato

Säljare, Ringön Göteborg
0703-178240
gustav.cato@renta.se

Johan Ewaldh

Regionchef
072 351 32 33
johan.ewaldh@renta.se

Halland

Nina Karlsson

Säljare Kinna
0729-816903
nina.karlsson@renta.se

Emilia Sjöberg

Säljare Kinna
0764-929377
emilia.sjoberg@renta.se

Henrik Johansson

Säljare, Halmstad
0703-171977
henrik.johansson@renta.se

Oskar Ahlstedt

Säljare, Falkenberg
0733-172696
oskar.ahlstedt@renta.se

Johny Karlsson

Säljare, Varberg
070-3172561
johny.karlsson@renta.se

Mikael Johansson

Regionchef
070-3170108
mikael.johansson@renta.se

Mälardalen

Victor Stenmark

Säljare, Linköping
0721-793183
victor.stenmark@renta.se

Anders de Groot

Säljare, Norrköping
0763-399597
anders.degroot@renta.se

Farid Nakhost

Försäljningschef, Mälardalen
072 179 31 94
farid.nakhost@renta.se

Erica Fordell

Säljare, Enköping
072 352 69 80
erica.fordell@renta.se

Jacob Asplund

Säljare, Västerås
0739-44 80 82
jacob.asplund@renta.se

Jonathan Jansson

Säljare, Eskilstuna
0721-793180
jonathan.jansson@renta.se

Närke

Alexander Ekengren

Säljare, Örebro
0730-796800
alexander.ekengren@renta.se

Ulf Gunnarsson

Säljare, Kumla
0730-716700
ulf.gunnarsson@renta.se

Thomas Sööder

Regionchef
0705-418400
thomas.sooder@renta.se

Skaraborg

Patrik Johansson

Säljare, Lidköping
0732-403852
patrik.johansson@renta.se

Patrik Sundkvist

Säljare, Trollhättan
0723-513271
patrik.sundkvist@renta.se

Rickard Thorsell

Säljare, Skövde
0732-598 554
rickard.thorsell@renta.se

Tobias Gustavsson

Säljare, Mariestad
0732-403857
tobias.gustavsson@renta.se

Kristian Lidbeck

Säljare, Vänersborg
0721-793138
kristian.lidbeck@renta.se

Jörgen Pettersson

Regionchef
072 179 31 17
jorgen.p.pettersson@renta.se

Skåne

Linus Hylén

Regionchef
072 352 69 00
linus.hylen@renta.se

Dan Davidsson

Säljare, Malmö
0723-513217
dan.davidsson@renta.se

Gunnar Persson

Säljare & Platschef, Kristianstad
072 179 31 51
gunnar.persson@renta.se

Mikael Hansson

Säljare, Hornbach Helsingborg
0729-67 38 57
proffsservice-helsingborg@hornbach.com

Niclas Larsson

Säljare, Malmö
0704-884119
niclas.larsson@renta.se

Oskar Svensson

Försäljningschef, Skåne
0733-392184
oskar.svensson@renta.se

Magnus Stenberg

Säljare, Lund
0734 474 067
magnus.stenberg@renta.se

Stockholm

Michael Fredlund

Säljare, Globen
0708-953462
michael.fredlund@renta.se

Ted Göthe

Säljare, Rosersberg
0738-619102
ted.gothe@renta.se

Jacob Lemner

Säljare, Globen
0723-526991
jacob.lemner@renta.se

Christofer Odehammar

Affärsutvecklare, Stockholm
072-179 31 45
christofer.odehammar@renta.se

Lars Ekman

Säljare, Nacka
0701-911062
lars.ekman@renta.se

Magnus Marks

Säljare, Nacka
0705-911099
magnus.marks@renta.se

Mikael Brodecki

Säljare, Nacka
0706-118081
mikael.brodecki@renta.se

Jimmy Olsson

Säljare, Globen
0729-992366
jimmy.olsson@renta.se

Robin Yltin

Säljare, Rosersberg
0723-526998
robin.yltin@renta.se

Marcus Brunnäs

Säljare, Järfälla
0730-426135
marcus.brunnas@renta.se

Thomas Robertsson

Regionchef
070-609 00 26
thomas.robertsson@renta.se

Björn Rosenquist

Säljare, Globen
0708-792123
bjorn.rosenquist@renta.se

Robin Tarander

Säljare, Bålsta
0721-793149
robin.tarander@renta.se

Värmland

Rickard Eriksson

Säljare, Karlstad
0723-526985
rickard.eriksson@renta.se

Daniel Henningsson

Platschef Kristinehamn
0702-866786
daniel.henningsson@renta.se

Johan Davidsson

Säljare, Karlstad
0761-333518
johan.davidsson@renta.se

Thomas Karlsson

Platschef/Säljare, Karlskoga
0739-881061
thomas.karlsson@renta.se

Lars-Göran Leverström

Platschef, Arvika
0762-582053
lars-goran.leverstrom@renta.se

Thomas Sööder

Regionchef
0705-418400
thomas.sooder@renta.se

Östergötland

No items found

Sverige

Daniel Ehk

Key Account Manager Sverige
072 351 32 59
daniel.ehk@renta.se

Magnus Lundberg

Key Account Manager Sverige
0707 - 10 61 80
magnus.lundberg@renta.se

Michael Isaksson

Key Account Manager Sverige
072 351 32 44
michael.isaksson@renta.se

Fredrik Sten

Key Account Manager Sverige
072-351 32 45
fredrik.sten@renta.se

Mathias Sandin

Key Account Manager Sverige
072-351 32 46
mathias.sandin@renta.se

Poul Skehammar

KAM-chef
072-351 32 35
poul.skehammar@renta.se

Henrik Tylestam

Key Account Manager offentliga upphandlingar Sverige
072-351 32 15
henrik.tylestam@renta.se