Vi förenas med depå i Täby & Uppsala

Vi (Renta) kan äntligen berätta att vi har förenats med YRC Rentals två depåer i Täby och Uppsala. Vårt sortiment kommer vara minst lika välsorterat där som i våra andra 35 depåer och personalen har tydligt visat att de tror på samma sak som oss: att vara tillgängliga och nära såväl den lokala som nationella byggaren. 

Vår expandering fortsätter tillsammans med YRC Rental, Stockholm-med-omnejds-experterna, med hjärtat på rätt ställe. Och därmed har vi med stöttning från våra depåer vid Globen, i Sollentuna och Bålsta tryggat regionens tillgänglighet, service och kompletta kvalitétssortiment än mer.

– Jag vill främst passa på att välkomna in YRC Rentals två depåer in i Rentafamiljen. Där vi fortsatt kommer värna om depåernas stora frihet och lokala engagemang. Att vi nu förenat oss tillsammans är en styrka vi kommer ta vara på, säger Joacim Johansson, Vd för Renta Sverige.” 

 

– Vi inspirerades av att fortsätta vara det lilla bolaget och nära våra kunder. Samtidigt som vi kan ta vara på det -stora bolagets muskler: breda sortiment av maskiner och tjänster, utbyten och samarbeten, säger både Roger Bruhn och Erik Larsson YRC Rental.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Joacim Johansson, Vd Renta Sverige
joacim.johansson@renta.se
070 104 70 00

Roger Bruhn, YRC Rental Uppsala
rb@yrc.se
018 444 34 91

Erik Larsson, YRC Rental Täby
el@yrc.se
08 643 99 00

 

Ladda ned Press release som PDF