Vi (Renta) levererar energieffektiva bodar till bygget av Hoppet – förskolan med målet att bli fossilfri

Fossilfria hyrmaskiner är en del i byggprojektet som blir Sveriges första. Göteborgs Stad ska minska sina konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser med 75% fram till 2050. Innovationsprojektet Hoppet, som kommer bli en Förskolan, är ett konkret initiativ för att skapa bättre förutsättningar för fossilfritt byggande, genom att bygga en förskola som så långt det är möjligt med fossilfria material och metoder – från råvaruuttag till byggarbetsplats och drift. Tillsammans med Derome som är totalentreprenör och Lokalförvaltningen bygger  vi förskolan Hoppet som ligger vid Backa Kyrkogatan 11, och målet är att förenkla, förbättra och skapa lösningar som möter behoven idag för ett fossilfritt byggande – och som håller i framtiden.

 

Energieffektiva bodlösningar

Vår del i byggprojekt är väldigt spännande eftersom vi tror på att detta är framtidens väg att gå och bygga. På Renta har vi anpassat bodlösningarna så att de är så enegieffektiva som möjligt. En miljömedveten etablering där vi är helhetsleverantör till samtliga byggare inklusive alla underentreprenörer till Derome, säger Gustav Cato, säljare på Renta.

 

Framtidens byggprojekt

Hoppet är ett undersökande byggprojekt som prövar sig fram med olika processer och material för att hitta optimala lösningar. Till att börja med ska lokalförvaltningen bygga en fossilfri förskola som ska stå klar 2021. långsiktiga målet är att Göteborgs Stad ska minska sina konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser med 75% fram till 2050. Och detta är startskottet i omställningen mot att all lokalförvaltningens byggnation ska vara fossilfri 2030. Det i nära samarbete med experter, innovatörer, entreprenörer och leverantörer arbetar Göteborgs Stad för att alla bitar ska falla på plats. På så sätt drivs omställningen på, till ett hållbart samhällsbyggande. Att skapa intresse och förståelse för behovet av fossilfria material och metoder inom dessa målgrupper är viktigt för att kunna inspirera till förändring.

 

Närvaron och tillgängligheten är viktig för oss i alla byggprojekt, stora som små. Har vi inte maskinen på hyllan som krävs, så köper vi in den. I detta fall är det extra viktigt eftersom vi är den största maskinuthyraren som får vara med och leverera till Sveriges första fossilfria byggprojekt, säger Anders Wictorsson, Produktchef på Renta.

 

 

 

Snabbfakta om Förskolan Hoppet

Plats: Backa Kyrkogata 11, Hisingen
Beställare: Göteborgs Stad, Lokalförvaltningen
Totalentreprenör: Derome
Arkitekt: LINK arkitektur
Byggstart: 2020
Färdigt: 2021

 

 

Vad är fossilfritt?

Det innebär att inga fossila ämnen ska ha använts som råvara i materialet och produkten. Inte heller vid utvinning, under transporter eller i arbetsmaskiner. Slutligen ska energi från fossila källor inte ha använts i tillverkningsindustrin eller på byggarbetsplatsen. Fossilfritt innebär också minimal klimatpåverkan, det innebär i sin tur att det även omfattar övriga utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser, till exempel koldioxid som frigörs när kalk omvandlas till cement.

 

Fråga oss om bodetablering

Vid frågor om olika typer av bodetableringar och våra tjänster däromkring är du välkommen att kontakta oss.