Byggmaskiner klär i orange = officiellt nu en del av Renta

Allt är precis som vanligt, samma lokalt engagerade personal och samma maskiner (om än fler och numera Rentaskyltade) det är bara färgen blått som blivit orange på kläderna och depåerna. Och teamen i Järfälla, Norrköping och Linköping – klär onekligen i orange.

För två månader sedan förenades vi (Renta) med de lokala maskinuthyrarna Byggmaskiner AB och för en månad sedan kunde vi berätta att vi bygger en helt ny depå i Linköping som en del i den gemensamma satsningen. Och nu har de tre depåerna officiellt blivit betydande del av Renta.

Välkomna Renta Järfälla, Norrköping och Linköping!

 

Vill du hyra en nyskyltad Renta-maskin?

Kontakta någon av depåern på valfritt sätt:

Järfälla
Norrköping
Linköping