Liftar

Våra lösningar inom liftar

Liftar och mobila arbetsplattformar

Ofta finns det moment i ett byggprojekt där du kan behöva komma upp ovanför marken, exempelvis via en lift eller mobil arbetsplattform. Det är många faktorer som påverkar valet av lift, med ett brett utbud och lång erfarenhet hjälper Renta dig att hitta rätt lösning.

Det finns många saker att tänka på vid valet av lift. Kanske allra först vad den ska användas till, hur stor lyftkapacitet som behövs och hur hög lyfthöjd som krävs. Därtill påverkar omgivningarna och underlaget, finns det exempelvis hinder i vägen, finns det tillgång till el eller behövs det speciella tillstånd. Behöver ni kanske kunna manövrera liften enkelt kan det vara passande att hyra billift. Behoven är således både många och spridda och för att kunna ta fram den bästa lösningen för varje projekt har Renta ett brett sortiment av liftar och mobila arbetsplattformar. Vi hyr inte bara ut redskapen som krävs utan hjälper dig gärna redan från start med projektering, därefter transport av lift, montage på plats samt löpande anpassningar och service under projektets gång. Efter avslutat projekt hanterar vi även transport tillbaka till vår depå.

 

Ett genomgående säkerhetstänk

Arbete på hög höjd kräver ett tydligt säkerhetstänk redan när du väljer lift. Det är många faktorer som påverkar säkerheten på en byggarbetsplats, så som markförhållanden, trafik, väder och vind. Vår personal är utbildad och auktoriserad inom denna typen av arbete för att du ska känna dig trygg och risken för olyckor minska.

 

Arbete på hög höjd kräver utbildning

Med utbildning och kunskap minskar risken för olyckor i arbetet avsevärt. Förutom uthyrning erbjuder Renta även olika utbildningar för dig i bygg- och anläggningsbranschen. Inom arbete ovanför marken finns bland annat vår utbildning Lift för dig som använder lyftredskap i arbetet, exempelvis som lastkopplare eller signalman samt utbildningen Fallskydd som är aktuell då det finns krav på fallskyddsutrustning även vid arbete i lift om det finns risk för påkörning eller om det sker i trafikmiljö.

 

Fråga oss om liftar

Vid frågor om olika typer av liftar och våra tjänster däromkring är du välkommen att kontakta oss.

HITTA DIN NÄRMASTE DEPÅ

Från Västkusten till norra Europa

Vad som för över 40 år sedan började med en depå på Västkusten, är idag ett rikstäckande företag med lokala depåer från Malmö till Mälardalen. När du behöver hyra verktyg och maskiner vet vi att det ofta är med kort varsel – därför har Renta medvetet valt att ha stora lager med ett brett utbud. På så sätt kan vi hålla uthyrningsprocessen både enkel och säker för dig som kund.

 

Att hyra istället för att köpa

Att hyra istället för att köpa har många fördelar. Du slipper stora investeringar för verktyg, maskiner eller bodar du bara använder ibland. En av de största fördelarna är att du då alltid har tillgång till det senaste och mest moderna. Om tillgången dessutom är både enkel och flexibel blir det bättre resultat och mer effektiva arbetsflöden för dig.

 

Undvik avbrott i arbetet och förseningar i tidsplanen

När ett behov uppstår behöver det ofta lösas snabbt. Oavsett om du behöver hyra en borrmaskin för en eftermiddag eller en lift för ett halvår, ska det vara ett enkelt uträttat ärende. Eftersom Rentas depåer arbetar både lokalt och i tätt samarbete hittar vi lösningar för varje behov. Finns inte borrmaskinen på Ringön så finns den i Sisjön – då ser vi till att den kommer till dig.

 

Vi finns för att du ska vara framgångsrik

Renta utvecklas i takt med våra kunders behov och önskemål. Den utrustning du behöver hyra, ska alltid finns på rätt plats vid rätt tillfälle. Varje depå drivs som sin egen och ansvar, beslut och initiativ utgår från de behov som finns lokalt. Vi belastar inte våra kollegor och kunders dagar med onödig rapportering, byråkrati eller annat som inte är direkt nödvändigt. Istället är det korta beslutsvägar och ett stort engagemang som möter dig på din depå. Du berättar om ditt behov – vi föreslår den bästa lösningen. Det behöver inte vara krångligare än så.