Infrakraft leder om trafiken med hjälp av Renta

När Infrakraft i Malmö byter ut dricksvattenledningarna på Linnégatan i Limhamn görs det i etapper och med Rentas trafikanordningsplan. Vi åkte ut och gjorde en arbetsplatskontroll samt förberedde måndagens TA-flytt. Ursäkta ljudet i filmen.

Våren kommer alltid tidigt till Malmö och helgens premiär av herrallsvenskan i fotboll påminner sannerligen oss alla om hur bra det går i parkernas stad. Så även för Infrakraft som fått förtroendet att byta ut de nästan hundra år gamla vattenledningarna som legat under Linnégatan (!) samt bygga busshållplatser på densamma för MalmöExpressens busslinje 4.  

Viktigt i infrastruktursprojekt som dessa är att ha med sig allmänheten hela vägen. Vi bryter upp deras vardagsrutt och det har vi oerhörd respekt för. Det är då också extra viktigt att trafikavstängningen både är korrekt utförd enligt lagar och regler samt anpassad utefter de boende i områdes vardagsmönster, berättar Jörgen Larsson, arbetsledare på Infrakraft.

Renta upprättar Trafikavstängning efter konstens alla regler

På Linnégatan arbetar vi främst med TA-balkar för att skydda tredjeman och arbetare eftersom de inte välter lika lätt som kravallstaket och därav möter vi också de krav som Malmö Stad ställer.

– Vi tar fram TA-planer helt utefter de kommunala bestämmelserna och Trafikverkets riktlinjer. Sedan ställer vi ut samt flyttar och kontrollerar löpande så att allt står som det ska, säger Johan Huhle, trafikmontageledare Renta Skåne.

Din arbetsplatssäkerhet i trafikerade miljöer är vad vi bryr oss om. Vi värnar och säkerställer att alla som arbetar och passerar, gör det på det mest säkraste av sätt. Därför tar vi fram trafikanordningsplaner samt hyr ut skyltar och avstängningsmaterial till dig som bygger. Vi projekterar, ansöker om tillstånd och ställer ut, besöker ofta trafikavstängningen och ser till att allt ser ut som det ska. För vi bryr oss.