TA-plan

Vi tar snabbt fram en trafikanordningsplan (TA-plan) och söker alla tillstånd ni behöver. Vi ser till att allt blir godkänt och ställer ut din trafikanordning innan ert projekt startar. Din arbetsplatssäkerhet i trafikerade miljöer är vad vi bryr oss om.

Vi projekterar, ansöker om tillstånd och ställer ut, besöker ofta trafikavstängningen och ser till att allt ser ut som det ska. För vi bryr oss.

Kontakta TA-teamet

Vi hjälper dig med din trafikanordningsplan

En trafikanordningsplan (TA-plan) ger dig en komplett beskrivning av de märkningarna ni behöver sätta ut för att säkerställa att ert vägarbete följer rådande lagstiftning.

Med vår TA-plan får du all information samlat: själva vägarbetet, utmärkning av vägmärkenas utmärkning, skydd för passerande trafikanter, relevanta vägmarkeringar och övriga anordningar som tillhör projektets arbetsplats.

KONTAKTA TA-TEAMET

Så skapas en Trafikanordningsplan som håller

Hur lång tid tar det att få en godkänd TA-plan?

Hur lång tid tar det att få en godkänd TA-plan?

Klart det beror på ditt projekts storlek och kommunens föreskrifter men inom 2–3 veckor brukar i regel tillståndshandläggaren ha godkänt trafikanordningsplanen.

Vad ingår i en TA-plan?

Vad ingår i en TA-plan?

Utefter väghållarens föreskrifter och era behov ritar vi upp en skalenlig plan som vi sedan presenterar för tillståndshandläggaren och andra instanser beroende på projektets omfattning. Vi förbereder relevant underlag och sköter samordningen med alla relevanta parter.

Sedan ställer vi ut allt TA-material på ett korrekt och säkert sätt. Allt för att skapa en säker arbetsplats för dig som arbetar på projektet och dem som passerar.

Eventuella taxor och viten

Eventuella taxor och viten

Beroende på orten och dess väghållare kan taxor debiteras till entreprenaden. Vi hjälper dig reda ut huruvida stor taxan är, samt när och hur den ska betalas.

Eventuella vitesbelopp för brister i arbetet varierar mellan kommunerna.

Med din och allas säkerhet i fokus

Med din och allas säkerhet i fokus

Vi fokuserar främst på att skapa säkra arbetsplatser för både dig som arbetar på projektet. Samt för dem som passerar projektet.

Vi uppdaterar ständigt vår produktflotta för trafikanordningar

Vi uppdaterar ständigt vår produktflotta för trafikanordningar

Vi gör en storsatsning på trafikanordning och uppdaterar löpande vårt utbud. Hänger inte webben med så gör våra experter. Dina behov styr också våra inköp av nya produkter.

Ta direktkontakt med våra trafikanordningsexperter

Anna Jigholm

Anna Jigholm

Region Mälardalen (utgår från: Norrköping)

Johan Huhle

Johan Huhle

Region Skåne (utgår från: Landskrona)

Simon Herbestam

Simon Herbestam

Region Skaraborg (utgår från: Falköping)

Simon Andersson

Simon Andersson

Region Halland (utgår från: Varberg)

Simon Lindfors

Simon Lindfors

Region Göteborg (utgår från: Sisjön)

Vi hjälper dig med ditt trafikanordningsbehov