Rebecca kommer leda hela Renta Groups Hållbarhetsarbete

I mer än tre år har hon lett vårt kvalitets- och miljöarbete med sådan noggrannhet. Ja, så pass väl att det för Renta Group var en självklarhet att utse Rebecca Långström till hållbarhetschef för hela bolaget. Nu ska hon driva våra gröna mål framåt i åtta länder och se till att vi möter vartenda krav och utlovade mål. Vi säger grattis till oss själva!

Du har läst hennes hållbarhetsredovisningar, följt med henne på revision i Lund och högst troligt suttit ner och pratat kemikaliehantering med henne på tu man hand. Nu lämnar Rebecca Långström Sverige för Group men blir kvar inom Renta. Som hållbarhetschef för hela koncernen kliver hon i höst in som ansvarig för att vi som grupp ska möta all miljölagstiftning. Vid föreningar med fler maskinuthyrarentreprenörer kommer hon ha en central roll och med alla våra maskinleverantörer kommer hon föra en tajt och hållbar dialog.

– Jag är jättetaggad på att leda vårt arbete för att inte bara nå det som lagarna och förordningarna kräver idag, utan också för att vi ska nå de mål som satts ut. Hela vår affärsmodell bygger på att hålla redan producerade maskiner igång och samtidigt som vi investerar i grönare maskinalternativ måste vi ha en rimlig övergång, säger Rebecca Långström, hållbarhetschef för Renta Group.

Färdplan 2045 = för en fossilfri bygg- och anläggningssektor

Bygg- och anläggningssektorn inklusive fastighetssektorn står idag för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Här är maskinuthyrarbranschen till viss del en liten aktör, men har ack så mycket som vi själva kan göra. Dels hos oss själva, men också för att stötta bygg- och anläggningsbranschen i hållbarhetsfrågorna.

– Vi har märkt hur branschen skriker efter hållbara alternativ och kreativiteten är både stor och välkommen. Här finns mängder med spännande lösningar att ta sig an och det arbetet är redan igång. Vi kommer inte bara stötta byggarna i deras gröna mål, utan vi kommer också utmana hela vår branch och trampa fram en ny hållbar stig. Hållbar för människan, miljön och plånboken, avslutar Rebecca.

Därmed söker vi en ny kvalitets- och miljöansvarig

Det här ger med andra ord dig, eller en vän till dig, möjlighet att kliva in som vår KMA, vår kvalitets- och miljöansvarig.

Uppdraget är i stora penseldrag enkelt: jobba med hållbarhetsfrågor och gör så att vi uppfyller ISO 9001,14001 och 45001.

Vad innebär det?

Du får möjligheten att se Sverige, besöka våra depåer och stötta dem i efterlevandet av kraven och målen. Du kommer också ha Rebecca som bollplank och du kan läsa mer om vad jobbet innebär, samt söka, härinne.