Trafikanordningsetablering

Din arbetsplatssäkerhet i trafikerade miljöer är vad vi bryr oss om. Därför ställer vi själva ut din trafikavstängning med utbildad personal. I de fall det inte är möjligt har vi samarbetspartners med rätt utbildning och likasinnad service som kommer ut och ställer ut er trafikavstängning. För vi värnar och säkerställer att alla som arbetar och passerar, gör det på det mest säkraste av sätt. Efter det att trafikanordningen är upprättad så åker vi löpande ut och gör arbetsplatskontroller. Allt för att säkerställa en säker arbetsplats.

Kontakta TA-teamet

Vi ställer ut din trafikanordning efter konstens alla regler

Med planen satt ställer vi ut så att allt är klart innan ni ska börja arbeta på platsen. Vi gör det med rätt material, rätt kompetens och i rätt tid. Din arbetsplatssäkerhet är otroligt viktig för oss och något vi aldrig tummar för. Efter utställd trafikanordning kommer vi löpande ut på arbetsplatskontroller. Allt för att säkerställa arbetsplatssäkerheten.

KONTAKTA TA-TEAMET

Så ställer vi ut en trafikanordning som håller

Kortare trafikavstängning

Kortare trafikavstängning

Vi ställer ut din trafikanordning i god tid till att ditt projekt drar igång och hämtar hem trafikavstängningen direkt när du är färdig.

En trafikanordning som behöver flyttas

En trafikanordning som behöver flyttas

Vi flyttar löpande trafikavstängningen så att trafik kan flöda där ni blivit färdiga. Med tät dialog säkerställer vi att vi har en trafikanordning som spärrar av rätt del av projektet.

Lång trafikavstängning

Lång trafikavstängning

Oavsett hur länge du behöver trafikanordningen åker vi löpande ut och ser till att trafikbufferten har laddat batteri, att avspärrningen ser rätt och riktig ut och att skyltarna leder trafiken rätt.

Med din och allas säkerhet i fokus

Med din och allas säkerhet i fokus

Vi fokuserar främst på att skapa säkra arbetsplatser för både dig som arbetar på projektet. Samt för dem som passerar projektet.

Vi uppdaterar ständigt vår produktflotta för trafikanordningar

Vi uppdaterar ständigt vår produktflotta för trafikanordningar

Vi gör en storsatsning på trafikanordning och uppdaterar löpande vårt utbud. Hänger inte webben med så gör våra experter. Dina behov styr också våra inköp av nya produkter.

Ta direktkontakt med våra trafikanordningsexperter

Anna Jigholm

Anna Jigholm

Region Mälardalen (utgår från: Norrköping)

Johan Huhle

Johan Huhle

Region Skåne (utgår från: Landskrona)

Simon Herbestam

Simon Herbestam

Region Skaraborg (utgår från: Falköping)

Simon Andersson

Simon Andersson

Region Halland (utgår från: Varberg)

Simon Lindfors

Simon Lindfors

Region Göteborg (utgår från: Sisjön)

Vi hjälper dig med ditt trafikanordningsbehov